Jooble

Pozicija

na primer: nastavnik fizike

Grad

Lokacija. Grad

Pretraži!

Posao Nastavnik fizičkog vaspitanja Beograd

1-7 od 7 rezultati

Istorija pretraživanja:

nastavnik fizičkog vaspitanja, Beograd

О

О

О

Beograd

itposlovi.info -  prije 4 dana  -  [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ]

Odgovornosti: priprema i izvođenje nastave na grupi programskih predmeta, komunikacija, podučavanje i usmeravanje polaznika u oblasti programiranja, rad na izradi i osavremenjivanju nastavnih planova i programa, priprema i obavljanje ispita, održavanje konsultacija sa studentima... >>

sljaka.com

Leskovac

sljaka.com -  prije 11 dan  -  [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ]

Nastavnik u zvanje predavača za užu oblast Dizajn tekstilnih proizvoda Oglas važi od: 24.6.2015. VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA TEKSTIL 16000 Leskovac, Vilema Pušmana 17 Nastavnik u zvanje predavača za užu oblast Dizajn tekstilnih proizvoda na određeno vreme od 5 godina, počev od...  >>

sljaka.com Beograd

sljaka.com -  prije 18 dana  -  [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ]

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora iz naučne oblasti Ekonomija i finansije; Saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije Oglas važi od: 17.6.2015. BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANjE I FINANSIJE 11000 Beograd, Zmaj...  >>

Dodatne informacije
Posao: Beograd
sljaka.com Beograd

sljaka.com -  prije 25 dana  -  [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ]

Sekretar Oglas važi od: 10.6.2015. UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA Beograd, Blagoja Parovića 156 tel. 011/3531-015 Sekretar na određeno vreme, probni rad 6 meseci USLOVI: visoka školska sprema - pravni fakultet (diplomirani pravnik - master ili...  >>

Dodatne informacije
Posao: Beograd
sljaka.com Beograd

sljaka.com -  prije 18 dana  -  [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ]

Nastavnik... Oglas važi od: 17.6.2015. VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADžMENT 11000 Beograd, Starine Novaka 24 tel/faks: 011/3234-002 e-mail: vtts@eunet.rs Nastavnik u zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Menadžment (kojoj...  >>

Dodatne informacije
Posao: Beograd

Niš

poslovi.rs -  prije 4 dana  -  [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ]

 ...elementarnih nezgoda, a u slučaju njihovog nastanka aktivno učestvuje u gašenju požara i saniranju nastale situacije, Radi i druge poslove fizičkog obezbeđenja objekata i imovine Instituta po nalogu rukovodioca; Za svoj rad neposredno odgovara šefu službe i direktoru. Pored opštih...  >>

Dodatne informacije
Posao: Niš
sljaka.com

Kuršumlija

sljaka.com -  prije 11 dan  -  [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ]

 ...da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 120. stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima državljanstvo RS. Uz prijavu kandidati podnose: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (original ili...  >>

О

О

О

joobleStateChecker
Feedback