Jooble

Pozicija

na primer: teži fizički

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Lokacija. Grad

Posao Nastavnik više predmeta defektolog

1-11 od 11 rezultati

Istorija pretraživanja:

nastavnik više predmeta defektolog

О

О

О

sljaka.com   -  prije 14 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA 12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 6 tel. 012/223-389 Nastavnik ekonomske grupe predmeta na određeno vreme do godine (časovi pomoćnika direktora), sa 45% radnog vremena USLOVI: iz čl. 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja...  >>

sljaka.com   -  prije 14 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: MEDICINSKA ŠKOLA 23000 Zrenjanin, Novosadska 2 Nastavnik farmaceutske tehnologije (teorija, vežbe i blok u oglednom...  ...glasnik RS”, broj 72/09, 52/11 i 55/13), da je stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-...  >>

sljaka.com   -  prije 8 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...stav 2 i 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama. Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje,...  >>

sljaka.com   -  prije 14 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik engleskog jezika i književnosti Oglas važi od: SREDNjA ŠKOLA BARAJEVO Barajevo, Svetosavska 4a tel. 011/8300-426 Nastavnik engleskog...  ...o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama. Kandidati...  >>

sljaka.com   -  prije 14 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik računarstva i informatike, elektrotehnike, automatske obrade podataka Oglas važi od: HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA SUBOTICA 24000 Subotica...  ...o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik...  >>

sljaka.com   -  prije 14 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Medicinske nauke u sportu i fizičkom vaspitanju, predmet: Anatomija; Saradnik u zvanju saradnika...  ...koju se bira - prednost ima kandidat koji ima temu doktorata iz predmeta za koji se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u nau...  >>

sljaka.com   -  prije 14 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik geografije Oglas važi od: MEDICINSKA ŠKOLA 23000 Zrenjanin, Novosadska 2 Nastavnik...  ...nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim...  ...9, 52/11 i 55/13), da su stekli srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku...  >>

sljaka.com   -  prije 29 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik fizike Oglas važi od: SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA 24000 Subotica, Beogradski put 126 tel. 024/558-33 Nastavnik fizike na mađarskom...  ...005. godine. Izuzetno, poslove nastavnika umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi,...  >>

sljaka.com   -  pre mesec dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Profesor poljoprivredne grupe predmeta - praktična nastava - obuka vožnje traktora Oglas važi od: SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA 25000 Sombor...  ...u obzir. Prijave sa dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs - nastavnik poljoprivredne grupe predmeta”. >>

Veliko Gradište (opština)

sljaka.com   -  prije 13 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, a nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio...  ...iz matične knjige rođenih; ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi...  >>

Veliko Gradište (opština)

sljaka.com   -  pre mesec dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, a nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio...  ...iz matične knjige rođenih; ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi...  >>

О

О

О

Feedback