Jooble

Pozicija

na primer: nastavnik harmonike

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Lokacija. Grad

Posao Nastavnik više predmeta defektolog

1-10 od 10 rezultati

Istorija pretraživanja:

nastavnik više predmeta defektolog

О

О

О

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre 16 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 27.1.2016. POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - FUTOG 21410 Futog, Carice Milice 2 tel. 021/895-096 Nastavnik hortikulturne grupe predmeta sa 20% radnog vremena, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika, a najduže do 31. avgusta 2016. godine...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre 16 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 27.1.2016. GIMNAZIJA U SMEDEREVU 11300 Smederevo, Slobode 3 tel. 026/617-383 Nastavnik matematike sa 50% radnog vremena, na određeno vreme preko 60 dana USLOVI: u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u gimnaziji („Službeni...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre 16 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 27.1.2016. FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM NOVI SAD 21000 Novi Sad, Radnička 30a Nastavnik (zvanje vanrednog profesora), polje društveno-humanističkih nauka, naučna oblast Fizičko vaspitanje i sport, uža naučna oblast Komplementarne kineziološke nauke...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre 23 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 20.1.2016. MEDICINSKA ŠKOLA 36300 Novi Pazar, Kosančićeva bb tel. 020/332-981 Nastavnik geografije za 40% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta Nastavnik zdravstvene nege na odre...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre 23 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik...; Čistačica Oglas važi od: 20.1.2016. TEHNIČKA ŠKOLA BOR 19210 Bor, Beogradska 10 Nastavnik predmeta Računarstvo i informatika sa 20% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužnosti direktora škole u prvom mandatu USLOVI: profesor informatike...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre 23 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 20.1.2016. EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BOR 19210 Bor, Beogradska 10 tel. 030/2456-310 Nastavnik turističke grupe predmeta na određeno vreme do povratka zaposlene sa odsustva radi posebne nege deteta USLOVI: studije drugog stepena (master akademske...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre mesec dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 13.1.2016. MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR 19210 Bor, Zeleni bulevar 24 Nastavnik mašinske grupe predmeta na određeno vreme do povratka radnika sa izabrane funkcije USLOVI: VII stepen stručne spreme: diplomirani mašinski inženjer; diplomirani in...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre 2 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta Oglas važi od: 10.2.2016. TEHNIČKA ŠKOLA 21220 Bečej, Uroša Predića 1 tel. 021/6912-220 e-mail: tehskola@eunet.rs Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta na određeno vreme do povratka direktora škole sa funkcije USLOVI: U radni odnos...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre mesec dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...asova nedeljno, odnosno 60% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog bolovanja Profesor ekonomske grupe predmeta za 18 časova nedeljno, odnosno za 90% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog bolovanja USLOVI:...  >>

Stalni radni odnos

sljaka.com   -  pre mesec dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik engleskog jezika Oglas važi od: SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC 15000 Šabac, Vojvode Putnika 58 tel. 015/34...  ...enom odgovarajućem visokom obrazovanju, dokaz da je stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-...  >>

О

О

О

Feedback