Jooble

Pozicija

na primer: profesor mašinske grupe predmeta

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Lokacija. Grad

Posao Nastavnik više predmeta defektolog

1-13 od 13 rezultati

Istorija pretraživanja:

nastavnik više predmeta defektolog

О

О

О

sljaka.com

Beograd

sljaka.com   -  prije 13 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 30.9.2015. SEDMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA 11000 Beograd, Šejkina 21a tel. 011/7433-642 e-mail: sedma.office@sezampro.rs Nastavnik geografije za 80% radnog vremena, na određeno vreme do okončanja mandata direktora škole (prvi mandat) USLOVI: VII/1 stepen...  >>

sljaka.com

Beograd

sljaka.com   -  prije 5 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRADSKA POLITEHNIKA Beograd, Brankova 17 Nastavnik u zvanje profesora strukovnih studija za užu stručnu oblast Inženjerski menadžment sa nepunim radnim vremenom Nastavnik stranog jezika za užu stručnu oblast Engleski...  >>

Dodatne informacije
Posao: Beograd
sljaka.com

Zrenjanin

sljaka.com   -  prije 13 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 30.9.2015. MEDICINSKA ŠKOLA 23000 Zrenjanin...  ...psiholog; 10. diplomirani defektolog; 11. diplomirani pedagog; 12....  ...matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi...  ...), da je lice steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku...  >>

sljaka.com

Smederevo

sljaka.com   -  prije 13 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 30.9.2015. TEHNIČKA ŠKOLA 11300 Smederevo, Vuka Karadžića 13 tel. 026/617-388 Nastavnik mašinske grupe predmeta na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije USLOVI: VII stepen stručne spreme, dipl. inženjer mašinstva ili master inženjer ma...  >>

sljaka.com

Vranje

sljaka.com   -  prije 13 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 30.9.2015. VISOKA ŠKOLA PRIMENjENIH STRUKOVNIH STUDIJA 17500 Vranje, Filipa Filipovića 20 tel. 017/421-859 Nastavnik za užu naučnu oblast Drumski saobraćaj USLOVI: VII/2 ili VIII stepen stručne spreme, saobraćajni fakultet, magistar ili doktor iz...  >>

sljaka.com

Subotica

sljaka.com   -  prije 20 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 23.9.2015. MUZIČKA ŠKOLA SUBOTICA 24000 Subotica, Štrosmajerova 3 tel. 024/525-672 Nastavnik korepeticije za srednju...  ...za romski jezik, može da obavlja lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-...  >>

sljaka.com

Kruševac

sljaka.com   -  prije 27 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik... Oglas važi od: 16.9.2015. SREDNjA POSLOVNO-MENADžERSKA ŠKOLA 37000 Kruševac, Majke...  ...0% radnog vremena Nastavnik pravne grupe predmeta za 10% radnog vremena Nastavnik ekonomske...  ...na studijama u trajanju od 3 godine ili više obrazovanje, prema Pravilniku o vrsti...  >>

sljaka.com

Leskovac

sljaka.com   -  prije 12 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Profesor... Oglas važi od: 30.9.2015. SREDNjA POSLOVNO-MENADžERSKA ŠKOLA 11550 Lazarevac, Branka Radičevića 27a tel. 011/8126-221 Profesor srpskog jezika i književnosti za 10% radnog vremena Profesor engleskog jezika za 5% radnog vremena Profesor ustava i prava građana za 5%... >>

oglasiposao.info

Niš

oglasiposao.info   -  prije 18 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Društvena geografija - turistička grupa predmeta na Departmanu za geografiju, na određeno vreme od 60 meseci Niš, Prirodno-Matematički Fakultet USLOVI: doktor geografskih nauka (uža naučna oblast društvena geografija) ili doktor...  >>

oglasiposao.info

Niš

oglasiposao.info   -  prije 10 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, predmeti: Rekreacija i Fudbal Niš, Fakultet...  ...koju se bira (prednost ima kandidat koji ima temu doktorata iz predmeta za koji se bira), naučne, odnosno stručne radove objavljene u...  >>

oglasiposao.info

Niš

oglasiposao.info   -  prije 10 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, predmeti: Rukomet i Skijanje Niš, Fakultet...  ...koju se bira (prednost ima kandidat koji ima temu doktorata iz predmeta za koji se bira), naučne, odnosno stručne radove objavljene u...  >>

oglasiposao.info

Niš

oglasiposao.info   -  prije 10 dana  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Nastavnik u zvanju vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju, predmet: Fudbal Ni...  ...može biti izabrano lice koje pored uslova za zvanje docenta ima više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti,...  >>

sljaka.com

Beograd

sljaka.com   -  prije 21 dan  -   [ Detalji ]   -   [ Sačuvaj oglas ] [ Izbriši ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...profesionalne poslovne korespodencije Izražena sposobnost za samoorganizaciju, efikasno upravljanje prioritetima i istovremeni rad sa više različitih predmeta Zahteva se visok stepen energičnosti u radu, uz pozitivan odnos prema poslu i radnom okruženju Visok nivo profesionalne...  >>

О

О

О

joobleStateChecker
Feedback