Uslovi korišćenja

1. Opće odredbe

1.1. Jooble (u daljem tekstu: Kompanija) pruža usluge (u daljem tekstu: Usluge) za nekomercijalno korišćenje sajta https://rs.jooble.org/m (u daljem tekstu: Sajt) u skladu sa ovim Uslovima. Komercijalno korišćenje Sajta (uključujući upravljanje reklamnim kampanjama) je regulisano drugim sporazumima koji se sklapaju neposredno sa primaocem takvih Usluga.

1.2. Poseta Sajta kao i upotreba informacija koje su na njemu objavljene, označava Vašu saglasnost sa ovim Uslovima. Da biste mogli koristiti Usluge, najpre trebate da pristanete na ove Uslove. Ne možete koristiti Usluge ako niste prihvatili ove Uslove.

1.3. Zabranjeno je korišćenje Usluga u slučaju da je to zabranjeno zakonima ili propisima zemlje u kojoj živite, ili teritorijem na kojoj se nalazite prilikom korišćenja Usluga.

1.4. Jooble može povremeno dopunjavati ili izmenjivati Uslove sporazuma bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija Uslova korišćenja uvek je dostupna na https://rs.jooble.org/m/info/terms. Ako nastavljate korišćenje Usluga nakon što su se Uslovi promenili, tumačimo to kao činjenicu da prihvaćate novu verziju Uslova.

2. Odricanje od jamstava

Razumete i prihvaćate sledeće:

2.1. Informacije na Sajtu su pod Uslovom "kako jest" bez jamstva bilo koje vrste, uključujući verodostojnost sadržaja. Koristite Sajt na vlastiti rizik. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za posledice Vaše upotrebe informacija koje su smeštene na Sajtu.

2.2.Kompanija ne jamči:

 • za činjenicu da će informacije na Sajtu zadovoljavati Vaše zahteve;
 • za neprekidan rad Sajta;
 • za funkcionisanje Sajta bez grešaka.

2.3. Odgovornost za bilo kakav sadržaj Sajta (tekst, slika, audio ili video) leži na osobi koja je takav sadržaj postavila.

2.4. Sajt može sadržavati linkove na druge web stranice koje su u vlasništvu drugih fizičkih ili pravnih osoba.

2.5. Kompanija ne daje nikakve izjave o točnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti informacija smeštenih na Sajtu i zadržava pravo izmene bilo kog materijala na Sajtu bez prethodnog obaveštenja.

2.6. Kompanija povremeno menja karakter davanja Usluga. Slažete se s time da se Usluge mogu izmenjivati bez prethodnog obaveštenja Vas o budućim izmenama.

2.7. Jooble može u bilo kom trenutku privremeno ili definitivno zaustaviti davanje Usluga bez prethodnog obaveštenja.

3. Ograničenja

3.1. Slažete se s tim da nećete koristiti Sajt za objavljivanje sadržaja koji:

 • krši prava ili sadrži uvrede na račun pojedinaca ili organizacija;
 • sadrži neistinite, klevetničke informacije, a takođe informacije koje štetno utiču na poslovni ugled;
 • je u ime drugih osoba ili organizacija koje nemaju odgovarajuća prava;
 • je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili patentima, koje su u vlasništvu trećih strana;
 • krši zakone zemlje Vašeg stanovništva ili zemlje na teritoriji kojoj se nalazite prilikom korišćenja Usluga.

3.2. Obavezujete se da nećete poduzimati nikakvih aktivnosti usmerenih na:

 • stvaranje poteškoća u funkcionisanju opreme Kompanije;
 • stvaranje poteškoća u korišćenju Usluga Sajta drugim korisnicima;
 • nanošenje štete opremi Kompanije a takođe podacima, koji se čuvaju na opremi Kompanije.
 • 3.3. Obavezujete se da nećete davati lažne lične informacije na bilo kom obrascu za registraciju na Sajtu (uključujući e-mail adrese za koje nemate pravo korišćenja).

  4. Privatnost

  4.1. Politika privatnosti Jooble uvek je dostupna na stranici: https://rs.jooble.org/m/info/privacy. Ovaj dokument opisuje uslove pod kojim Jooble čuva i koristi informacije, koje je od Vas primio.

  4.2. Prihvaćanjem ovih Uslova prihvaćate i Politiku privatnosti Kompanije.

  5. Završne odredbe

  5.1. Ništa u ovim Uslovima se neće tumačiti kao uspostavljanje između Kompanije i Vas zastupničkih odnosa, odnosa zajedničke aktivnosti, odnosa poslodavac-službenik, ili bilo koje druge vrste odnosa koje nisu direktno navedene u ovim Uslovima.

  5.2. Slažete se sa time da Kompanija nije odgovorna prema Vama niti prema bilo kojoj trećoj strani za kršenje Vaših obaveza prema ovim Uslovima. Vi snosite isključivu odgovornost za bilo koje posledice takvih kršenja.


  Ako imate pitanja vezane uz ove Uslove, molimo kontaktirajte nas preko obrasca na našoj web stranici nego pišite nama na sledeću adresu:

  Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317

  Dodajte Jooble na glavni desktop.
  Pritisnite da otvorite meni pregledača, zatim pritisnite "Dodati na glavni desktop", kako biste postavili web aplikaciju Jooble.
  Pritisnite na ikonicu, а zatim «Dodati na glavni desktop» da postavite web aplikaciju Jooble.
  OK