Doktor medicine

Novi

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT

 ...Radno mesto: Doktor medicine Poslodavac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT Lokacija: Pirot Stručna sprema: Visoka stručna sprema (VSS) VII/1 ECDL diploma: Nedefinisano Rok konkursa: 21. avgust 2020. Datum objave: 12. avgust 2020. List:... 

Pirot

pre 2 dana

Doktor medicine

Novi

DOM ZDRAVLJA NOVI KNEZEVAC

 ...Radno mesto: Doktor medicine - izabrani lekar Poslodavac: DOM ZDRAVLJA NOVI KNEZEVAC Lokacija: Novi Kneževac Stručna sprema: Visoka stručna sprema (VSS) VII/1 ECDL diploma: Nedefinisano Rok konkursa: 21. avgust 2020. Datum objave: 12. avgust... 

Novi Kneževac

pre 2 dana

Doktor medicine

Institut za onkologiju Vojvodine

Доктор медицине “Institut za onkologiju Vojvodine”, Нови Сад На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. и 10. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-221-1/2020-...

Novi Sad

pre 15 dana

Doktor medicine

DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE

Doktor medicine DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE 12220 Veliko Gradište, Vojvode Putnika 28 tel. (***) ***-**** Doktore medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i polivalentnom patronažom Opis posla... 

Veliko Gradište

pre 24 dana

Doktor medicine

Novi

DOM ZDRAVLJA "KRUPANJ"

 ...Radno mesto: Doktor medicine Poslodavac: DOM ZDRAVLJA "KRUPANJ" Lokacija: Krupanj Stručna sprema: Visoka stručna sprema (VSS) VII/1 ECDL diploma: Nedefinisano Rok konkursa: 21. avgust 2020. Datum objave: 12. avgust 2020. List: Poslovi... 

Krupanj

pre 2 dana

Doktor medicine

Novi

NSZ / Filijala Bor

 ...uslovi za zasnivanjeradnog odnosa utvrđeni važećim Zakonom o radu)i posebni uslovi Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicinesu: • VII-1 stepen stručne spreme -medicinski fakultet, • Položen stručni ispit za zvanje doktora medicine, • Upis u lekarsku... 

Bor

pre 1 dan

Doktor medicine

Novi

Institut za javno zdravlje

 ...Doktor medicine INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE - N I Š Broj: 07-2628 Datum: godine Na osnovu člana člana 192. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017- odluka... 

Niš

pre 5 dana

Doktor medicine

Zavod za javno zdravlje Subotica

DOKTOR MEDICINE Zavod za javno zdravlje Subotica Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović dana godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli... 

Subotica

pre 10 dana

Doktor medicine

DOM ZDRAVLjA KUČEVO

 ...Doktor medicine DOM ZDRAVLjA KUČEVO 12240 Kučevo, Žike Popovića 48 Doktor medicine na određeno vreme USLOVI : Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs sa biografijom, overena fotokopija diplome medicinskog fakulteta, overena fotokopija uverenja o položenom stru... 

Kučevo

pre 23 dana

Doktor medicine -izabrani lekar

Novi

NSZ / Filijala Kikinda

 ...prijem u radni odnos na neodređeno vreme  Član 1  Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom : •Doktor medicine izabrani lekar u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika : iz razloga povećanog obima posla – 1 izvršilac Član 2... 

Čoka

pre 12 sati

Doktor medicine - izabrani lekar

Novi

DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC

Doktor medicine - izabrani lekar DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC 23330 Novi Kneževac Kralja Petra I Karađorđevića 85 Doktor medicine - izabrani lekar Doktor medicine - izabrani lekar na određeno vreme USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama... 

Novi Kneževac

pre 3 dana

Doktor medicine na specijalizaciji u javnom zdravlju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KRUŠEVAC

Doktor medicine na specijalizaciji u javnom zdravlju ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KRUŠEVAC 37000 Kruševac, Vojvode Putnika 2 Doktor medicine na specijalizaciji u javnom zdravlju 2 izvršioca USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati mora da ispunjavaju... 

Kruševac

pre 17 dana

Doktor medicine izabrani lekar

Novi

DOM ZDRAVLjA KRUPANj SA STACIONAROM

Doktor medicine izabrani lekar DOM ZDRAVLjA KRUPANj SA STACIONAROM 15314 Krupanj, Vlade Zečevića 61 tel/faks: (***) ***-****, 581-656 Doktor medicine izabrani lekar USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da... 

Krupanj

pre 3 dana

Doktor medicine; Laboratorijski tehničar u dijagnostici

Novi

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

Doktor medicine; Laboratorijski tehničar u dijagnostici INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE 11000 Beograd, Svetog Save 31 Doktor medicine na određeno vreme, najduže do šest meseci trajanja zbog potrebe završetka posla na prikupljanju rekonvalescentne anti-Kovid plazme... 

Beograd

pre 4 dana