Posao Nastavnik predmeta

61 posao

Nastavnik (više predmeta)

Nastavnik... Oglas važi od: UNIVERZITET U NOVOM PAZARU 36300 Novi Pazar Dimitrija Tucovića bb tel. (***) ***-**** Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment i biznis na određeno vreme od pet godina Nastavnik u zvanje vanrednog... 
Novi Pazar
pre 6 dana

Nastavnik (više predmeta)

Nastavnik... Oglas važi od: GIMNAZIJA ZAJEČAR 19000 Zaječar, Knjeginje Ljubice 5 Nastavnik...  ...za rad na navedenom radnom mestu za oba predmeta ili dva kandidata, odnosno po jedan za...  ...odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije... 
Zaječar
pre 20 dana

Nastavnik (više predmeta)

Nastavnik... Oglas važi od: SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA 21101 Novi Sad, Bulevar kralja Petra I 38 1. Nastavnik stručnih predmeta - mašinske grupe predmeta 2. Nastavnik hemije sa 50% radnog vremena 3. Nastavnik hemije i mašinskih materijala sa 20% radnog vremena... 
Novi Sad
pre 6 dana

Nastavnik (više predmeta)

Više radnih mesta... Oglas važi od: UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU FAKULTET ZA PRIMENjENI MENADžMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE 11000 Beograd, Jevrejska 24 tel. (***) ***-**** Oglašava radna mesta za (re)izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa ...
Beograd
pre 6 dana

Nastavnik (više predmeta)

Nastavnik... Oglas važi od: GIMNAZIJA 18430 Kuršumlija, Karađorđeva 2 tel. (***) ***-****, 381-065 Nastavnik srepskog jezika i knji...  ...stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Nastavnik istorije na određeno vreme radi zamene zaposlenog... 
Kuršumlija
pre 20 dana

Nastavnik (više predmeta)

 ...Nastavnik… Oglas važi od: TEHNIČKA ŠKOLA 31000 Užice, Trg Svetog Save 34 tel. (***) ***-**** Nastavnik računarstva i informatike...  ...zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Nastavnik mašinske grupe predmeta na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60... 
Užice
pre 20 dana

Nastavnik (više predmeta)

 ...Nastavnik… Oglas važi od: UNIVERZITET U KRAGUJEVCU FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U VRNjAČKOJ BANjI 36210 Vrnjačka Banja, Vojvođanska bb tel. (***) ***-**** 1. Nastavnik u zvanje docenta, naučna oblast Ekonomske nauke, za užu naučnu oblast Opšta ekonomija... 
Vrnjačka Banja
pre 27 dana

Nastavnik (više predmeta)

Nastavnik... Oglas važi od: ZRENjANINSKA GIMNAZIJA 23000 Zrenjanin, Gimnazijska 2 tel. (***) ***-****, (***) ***-**** Nastavnik predmetne...  ...stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedago... 
Zrenjanin
pre 27 dana

Nastavnik (više predmeta)

Nastavnik... Oglas važi od: SREDNjA ŠKOLA NOVI BEČEJ 23272 Novi Bečej, Maršala Tita 5 Nastavnik predmetne nastave - fizika...  ...Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama i Pravilnikom... 
Novi Bečej
pre 27 dana

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

Nastavnik ekonomske grupe predmeta Oglas važi od: EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA NOVI PAZAR 36300 Novi Pazar, 28. novembar 163 tel. (***) ***-**** Nastavnik ekonomske grupe predmeta za predmete: Bankarska obuka - 60% radnog vremena i Bankarsko poslovanje - 40% radnog... 
Novi Pazar
pre 20 dana

Nastavnik matematike

Nastavnik matematike Oglas važi od: POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA Obrenovac, Miloša...  ...obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u struč...  ...odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog... 
Obrenovac
pre 6 dana

Nastavnik engleskog jezika

Nastavnik engleskog jezika Oglas važi od: TEHNIČKA ŠKOLA 22300 Stara Pazova, Svetosavska 5 tel./faks: (***) ***-**** e-mail: tskola...  ...i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za odgovarajući predmet; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i... 
Stara Pazova
pre 6 dana

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Oglas važi od: SREDNjA ŠKOLA - BRUS 37220 Brus, Bratislave Petrović 69 tel. (***) ***-****...  ...Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama, kandidat... 
Brus
pre 6 dana