Posao Pisarnice

5 posao

Doktor medicine

 ...OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”, putem pošte ili lično predati na pisarnicu DZ Šid. Uz prijavu na oglas priložiti: fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, kopiju/očitanu ličnu kartu... 
Šid
pre 8 dana

Doktor medicine

 ...biografijom, adresom, kontakt telefonom i neoverenim foto-kopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (III sprat, soba br. 3) na navedenoj adresi, sa naznakom za koji konkurs se podnosi prijava. Prijavom na oglas... 
Beograd
pre 22 dana

Medicinski tehničar opšteg smera

 ...zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Telefon za kontakt 034/50-52-73. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznač... 
Kragujevac
pre 15 dana

Diplomirani ekonomista - komercijalista

 ...zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Telefon za kontakt: (***) ***-****. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na... 
Kragujevac
pre 22 dana

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici

 ...biografijom, adresom, kontakt telefonom i neoverenim foto-kopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (III sprat, soba br. 3), na navedenoj adresi, sa naznakom za koji konkurs se podnosi prijava. Prijavom na oglas... 
Beograd
pre 22 dana