Operater - Paraćin

RM-Company d.o.o.
 ...Zapošljavanje ljudskih resursa LJubitelje sporta i pasionirane kladioničare uslužuje preko 250 stalnih i privremenih saradnika. U kladionicama STAR BET zaposleno je dobro obučeno osoblje u mnogim oblastima i aktivnostima (novinarstvo, izdavaštvo, klađenje, servis... 
Paraćin
pre 6 dana

Nastavnik (više predmeta)

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
 ...10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/15, 11/16, 13/16-isp., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 i 2/20);... 
Paraćin
pre 26 dana

Medicinski tehničar opšteg smera

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
 ...10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/15, 11/16, 13/16-isp., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 i 2/20);... 
Paraćin
pre 26 dana

Više radnih mesta

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I T...
 ...studenata. OSTALO: ostali uslovi su utvrđeni zakonom o visokom obrazovanju, Statutom škole, Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u školi i Pravilnikom o užim naučnim, umetničkim i stručnim oblastima škole, u... 
Subotica
pre 19 dana

Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenjskim starešinstvom

ŠKOLA ZA MUZIČKE TALENTE
 ...sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i posebne uslove predviđene u Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 i 8/202... 
Ćuprija
pre 26 dana