Кувар / посластичар

 ...ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14 Кувар / посластичар на одређено време од 3 месеца, ради повећаног обима посла, за потребе Одељења исхране и хигијене УСЛОВИ: средње образовање угоститељске струке у трајању од 4 или 3 године,... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 11 dana

Кувар / посластичар

 ...ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ Београд, Пастерова 14 Кувар / посластичар за потребе Одељења исхране и хигијене на одређено време ради повећаног обима посла од 3 месеца УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње образовање угоститељске струке у трај... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci

Кувар/посластичар; Спремач/спремачица просторија

 ...ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14 Кувар/посластичар на одређено време ради повећаног обима посла од 3 месеца за потребе Одељења исхране и хигијене УСЛОВИ: средње образовање угоститељске струке у трајању од 4 или 3 године, угостите... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci

Спремач/спремачица; Техничар одржавања одеће; Кувар/посластичар

 ...и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеној основној школи) и  фотокопију личне карте.  Кувар/посластичар на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, у складу са законом и важећим кадровским планом... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “СВЕТИ ВРАЧЕВИ...

Novi Kneževac
pre 2 meseci

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У КРАГУЈЕВЦУ

 ...из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима. 11. Инструктор кувар у Служби за обуку и упошљавање, у звању референт 3 извршиоца Услови: завршена средња школа, угоститељске струке, положен државни... 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Beograd
pre 2 meseci

Расписује јавни конкурс за пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време

 ...Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места: КОПНЕНА ВОЈСКА У ВП 1414 Нови Сад: 1.1. Кувар, КВ 1.2. Руковалац парних котлова са АТК, КВ (3. ССС) 1.3. Инсталатер водовода и канализације, КВ 1.4. Месар, КВ 1.5.... 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci