ПУ "ЧАРОЛИЈА" Нови Београд Кандидати који испуњавају услове огласа потребно је да радну биографију доставе послодавцу на имејл: ****@*****.*** или да позову на телефон (***) ***-**** ради заказивања разговора за посао. Контакт особа је Данијела Дрецун. ...

ПУ "ЧАРОЛИЈА" Нови Београд

Novi Beograd
pre 13 dana
Опис задужења врши тријажу деце утврђује и бележи повреде деце задобијене ван вртића а да нису пријављене предузима мере у вези резултата са систематског прегледа деце прикупља здраствене потврде и евидентира узроке одсуствовања деце прати остваривање хигијенских...

ПУ "Вртић животних вештина"

Beograd
pre 5 dana
 ...ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69 Медицинска сестра - техничар у амбуланти на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицинска сестра/техничар. Додатна знања/испити... 

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 Медицинска сестра – техничар на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера), пробни рад од три месеца 5 пет извршилаца УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44 Медицинска сестра-техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутно... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА Београд 1. Медицинска сестра / техничар у стационару (одељењска сестра) у Одељењу интерне медицине (стационар), на период до 3 месеца Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњава... 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

Beograd
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14 Медицинска сестра – техничар на одређено време од 6 месеци ради повећаног обима посла, замена одсутно запосленог, за потребе Клинике за онколошку хирургију, Клинике за интернистичку онкологију... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“ 11000 Београд, Сокобањска 13 тел. (***) ***-**** Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима, на одређено време 5 извршилаца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; положен стручни испит... 

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31 Медицинска сестра – техничар у трансфузиологији на одређено време до шест месеци, због повећаног обима посла Опис посла: имунохематолошка обрада крви, припрема тест еритроцита за одређивање крвних... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 1) Виша медицинска сестра – техничар у операционој сали, у Одељењу операционог блока са стерилизацијом, у Служби операционог блока са стерилизацијом и интензивном терапијом, Клиника за хирургију, пробни рад од 3 месеца 2) Медицинска сестра... 
Zemun
pre 2 meseci
 ...ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ Београд, Џорџа Вашингтона 17 Медицинска сестра – техничар у амбуланти на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка (са одсуства ради неге детета), за рад у Заводу УСЛОВИ: средње образова... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА” 11000 Београд, Немањина 2 Медицинска сестра – техничар на одређено време, до повратка запосленог са боловања, пробни рад од три месеца 10 извршилаца УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; најмање шест месеци радног искуства у... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА”

Beograd
pre 2 meseci
 ...радног искуства у звању доктора медицине. Кандидат је дужан да достави: дипломе; уверење о положеном стручном испиту; лиценце. Медицинска сестра - техничар у амбуланти на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...фотокопију извода из матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. Медицинска сестра – техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем и патронажом 3 извршиоца УСЛОВИ: Средње... 

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

Beograd
pre 2 meseci
 ...лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. Медицинска сестра - техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност, пробни рад од 3 месеца Медицинска... 

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Beograd
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...фотокопију извода из матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. Медицинска сестра – техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту деце и омладине Лабораторијски техничар у Служби за радиолошку,... 

ДОМ ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Beograd
pre 2 meseci
 ...процедурама Института, члан је колегијума сестара.Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. Медицинска сестра – техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност, пробни рад од 3 месеца 3 извршиоца... 

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...кратку биографију. Лабораторијски техничар у дијагностици, на одређено време до шест месеци због повећаног обима посла Медицинска сестра – техничар у амбуланти, на одређено време до три месеца због повећаног обима посла УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ 11000 Београд, Пастерова 1 Медицинска сестра – техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем и патронажом УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске... 

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

Beograd
pre 2 meseci
 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА” 11000 Београд, Немањина 2 Виша медицинска сестра – техничар пробни рад од шест месеци 3 извршиоца УСЛОВИ: Високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образова... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

Beograd
pre 2 meseci
 ...Виши физиотерапеут УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа – струковни физиотерапеут; положен стручни испит; радон искуство...  ...и непокретним пацијентима минимум 6 месеци. Медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима УСЛОВИ: IV степен... 

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...месеци радног искуства у звању доктора медицине; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа. Виша медицинска сестра – техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност, на одређено време на замени привремено... 

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ” 11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1 Медицинска сестра – техничар у ангио сали – инструментар/ка, на одређено време од 3 месеца, на Одељењу за инвазивну кардиолошку дијагностику и терапију на Клиници за кардиологију... 

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце. Медицинска сестра – техничар у трансфузиологији на одређено време до шест месеци, због повећаног обима посла УСЛОВИ: средње образовање;... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...очитану личну карту; фотокопију лиценце; извод из матичне књиге венчаних уколико се презиме разликује на дипломи и личној карти. Медицинска сестра – техничар у амбуланти на одређено време, замена одсутног радника, минимум 12 месеци УСЛОВИ: средње образовање, положен... 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Beograd
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 Виша медицинска сестра – техничар на интензивној нези нивоа 2 (општег смера) на одређено време до повратка одсутне запослене са породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета УСЛОВИ: Поред услова утврђ... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
Кандидати који испуњавају услове огласа потребно је да позову послодавца на контакт телефон: (***) ***-**** ради заказивања разговора за посао, контакт особа је Ана Кнежевић или да радну биографију доставе послодавцу на имејл адресу: ****@*****.*** Предвиђен...

ZAVOD "MR SMILE"

Novi Beograd
pre 1 dan
 ...СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“ Београд, Симина 21А тел.(***) ***-**** Наставник српског језика и књижевности...  ...спреме, доктор медицине, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар са предходно завршеном средњом медицинском школом, доктор... 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Beograd
pre 2 meseci
 ...смера; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Медицинска сестра/техничар 14 извршилаца Фармацеутски техничар УСЛОВИ: средње образовање из области здравства; стручни испит; лиценца; нај... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...на рачунару; најмање једна година радног искуства; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа. Медицинска сестра - техничар у осталим стационираним установама које обављају   психијатријску делатност на одређено време, на замени привремено... 

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Beograd
pre 2 meseci