...ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР 11000 Београд, Велимира Бате Живојиновића 16 Помоћни радник у Служби заједничких послова, пробни рад од 6 месеци УСЛОВИ: основна школа. Кандидати подносе: пријаву на оглас; кратку биографију; оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном... 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Beograd
pre 2 meseci
Помоћни радник у кухињи Локал у Борчи тражи помоћног радника у кухињи. Рад у две смене. Прва од 08:00 до 15:30 друга од 15:00 до 22:30. Плаћен топли оброк. Контакт: (***) ***-**** Оглас актуелан – април 2024.
Borča
pre 2 dana
 ...пружају здравствене услуге, у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад 3 месеца 3 извршиоца 4) Помоћни радник у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад 3 месеца Услови за радна места 3 и 4: завршена... 
Zemun
pre 2 meseci
 ...искуства у звању доктора медицине. Кандидат је дужан да уз достави: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце. Помоћни радник на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; доказ о знању рада на рачунару. Помоћни радник за потребе Одељења исхране и хигијене УСЛОВИ: основна школа; здравствена способност. Заинтересовани кандидати подносе: приј... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 Расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом...  ...посла до 3 месеца 2 извршиоца УСЛОВИ: средње образовање. Помоћни радник са нижом стручном спремом - спремачица просторија у којима... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“ Београд, Хероја Милана Тепића 1 Помоћни – транспортни радници на Одељењу за инвазивну кардиолошку диј...  ...којом конкуришу 4. доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг ПИО фонда и друго) 5. уверењ... 

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Сервирка за потребе...  ...услуге за потребе Одељења исхране и хигијене 2 извршиоца Помоћни радник за потребе Одељења исхране и хигијене УСЛОВИ: основна... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Радник на одржавању Фабрика намештаја, налази се на Вилиним Водама. Бави се производњом плочастог и тапацираног намештаја врхунског квалитета. Расписујемо конкурс за пријем у радни однос у Београду на радном месту – Радник у одржавању у салону намештаја. Стручна спрема... 
Borča
pre 2 dana
 ...ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Максима Горког 2 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Административни радник на одређено време, место рада Омољица УСЛОВИ: образовање: IV степен стручне спреме - економски техничар. Посебна знања и вештине:... 

ДОО ЗА ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО

Pančevo
pre 2 meseci
 ...ФАБРИКА ОБУЋЕ ПАРИЛАБ Д.О.О . 26310 Алибунар Радник у производњи обуће 30 извршиоца УСЛОВИ: Опис послова: припрема материјала за производни процес, кројење, шивење и монтажа делова и комплетне обуће, обављање процеса производње у складу са дефинисаним технолошким... 

.

Alibunar
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за техничкe радниke са средњом... 
Srbija
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године у складу са позитивним прописима и то за: ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 20 dana
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за: ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ/ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 20 dana
 ...БЛАГОЈЕВ НАСЛЕДНИК ИНТЕРИОРС&ФУРНИТУРЕ 11400 Младеновац, Војводе Вићентија 247 тел. (***) ***-**** Радник у производњи склапање и монтирање намештаја 2 извршиоца Радник у производњи шмирглање елемената намештаја и одржавање погона 2 извршиоца УСЛОВИ: Радно... 

БЛАГОЈЕВ НАСЛЕДНИК ИНТЕРИОРС&ФУРНИТУРЕ

Mladenovac
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...CERAMICA LUX DOO Међулужје 11400 Младеновац, 11. октобра 62 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Административни радник за рад у канцеларији пробни рад је два месеца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; потребно знање рада на рачунару, страни језик... 

CERAMICA LUX DOO

Mladenovac
pre 2 meseci
 ...КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно правобранилаштво, Београд, Косовска 31. II Раднa местa којa се попуњавају: 1. Правобранилачки помоћник-саветник, у звању саветник у Одељењу у Зрењанину 1 извршилац Опис... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 4... 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним...  ...трајању до 3 месеца III за Клинику за васкуларну хирургију -1 помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима на одређ... 
Srbija
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеци за: ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...СТУДИЈА „ВИСАН“ 11080 Београд, Тошин бунар 7а тел. /факс: (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** web site: Конкурс за пријем у радни однос: а) на неодређено време - професор струковних студија - библиотекар - информатичар б) на одређено време - виши... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Максима Горког 2 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Спремачица - радник одржавања чистоће на одређено време, место рада Омољица УСЛОВИ: образовање: I степен стручне спреме. Контакт са послодавцем: слањ... 

ДОО ЗА ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО

Pančevo
pre 2 meseci
 ...способност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи. Радник обезбеђења без оружја на одређено време од 3 месеца, ради повећаног обима посла, за потребе Одељења за правне послове УСЛОВИ:... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ Београд, Немањина 3/10 Радник обезбеђења без оружја УСЛОВИ: Место рада – Музеј наивне и маргиналне уметности - огранак  галерија у Јагодини. образовање трећег или четвртог степена, одговарајућа лиценца за вршење основних послова службеника... 

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci
Потребан радник/ца за рад у кафићу Потребан радник/ца за рад у кафићу. Искуство није неопходно. Редовна плата и пријава. Могућност договора око  броја радних дана у недељи. Број телефона за информације (***) ***-**** Оглас актуелан
Borča
pre 17 dana
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 6 месеци Здравствени радник са високом стручном... 
Beograd
pre 2 meseci
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД Београд, Немањина 6 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 80 извршилаца Послови који се попуњавају на неодређено време: 1. Главни пројектант у Секцији за саобраћајне послове Београд место рада Београд, 2 извршиоца 2. Главни... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...БИО-ТЕО ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД 26000 Панчево Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76 Радник у производњи лековитог биља место рада Банатско Ново Село Рад у сменама, обезбеђен превоз Слање пријаве за посао на имејл: ****@*****.*** Лице за контакт: Јован Марић, телефон... 

БИО-ТЕО ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД

Beograd
pre 2 meseci
 ...МЕСТА I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26. II Раднo местo која се попуњава: 1. Радно место за другостепене управне поступке и управне спорове из области пољопривреде, шумарства и... 
Beograd
pre 2 meseci