...Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено радно време,  са пуним радним временом, за следеће послове: •         Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  ...........................................1 извршилац Опис послова: Прима болеснике и помаже... 

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш

Niš
pre 4 dana