Posao Bankarski Beograd

1-2 od 2 rezultati

Belgrade Hotels Group  -  Beograd
 ...Bićete zaduženi za: - Koordinaciju sa agencijom za računovodstvo i službom administracije - Dnevno knjiženje ulaznih faktura i bankarskih izvoda - Sastavljanje knjižnih zaduženja, odobrenja i kompenzacije - Izdavanje izlaznih računa - Sastavljanje i obračun... 
pre mesec dana
UNIVERZITET UNION BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA FAKULTET ZA...  -  Beograd
 ...određeno vreme od 3 godine USLOVI: uslovi za izbor saradnika utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Beogradske bankarske akademije. Uz prijavu na konkurs dostaviti: biografiju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; overene kopije diploma... 
pre 25 dana