Posao Direktor ljudskih resursa Prokuplje

6 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Specijalista za upravljanje kvalitetom u proizvodnji PJ Niš

 ...nalog / pristup mejlu, molimo da popunjenu prijavu dostave sektoru ljudskih resura, sa obaveznom naznakom mesta za koje konkurišu,...  ...uži izbor. LEONI NIŠ Radmila Miljković, Sektor ljudskih resursa, (***) ***-**** ~ Na ljude svih polova se misli uvek jednako... 

Leoni wiring systems southeast d.o.o

Niš
pre 18 dana

Vozač hitne medicinske pomoći

 ...urgentnu medicinu uNišu broj 1518 od 15.03.2021.god.u svojstvu v.d.direktora Zavoda raspisujem: O G L A S o potrebi za zasnivanj em...  ...se neće razmatrati. Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu uNišu, nakon proteka roka za... 

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

Niš
pre 4 dana

Medicinska sestra / tehničar

 ...na osnovu ovlašćenja iz čl. 22. Statuta Specijalne bolniceza psihijatrijskebolesti "Gornja Toponica" u Gornjoj Toponici, Niš, v.d. direktora specijalne bolnice raspisuje J A V N I  O G L AS za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za poslove - M edicinskasestra... 

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponi...

Niš
pre 1 dan

Službenik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu

 ...medicinu Niš, broj 1518 od 15.03.2021.. godine u svojstvu  v.d.direktora Zavoda raspisujem: O G L A S o potrebi za za snivanj em...  ...se neće razmatrati. Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktorZavoda, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.... 

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

Niš
pre 4 dana

Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

 ...medicinsku pomoć “Niš” u Nišu broj 4103 od godine u svojstvu direktora Zavoda raspisujem: O G L A S o potrebi zazasnivanjem radnog...  ...prijave se neće razmatrati. Postupak izbora kandidata izvršiće direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu... 

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

Niš
pre 23 dana