...radno mesto popunjava: Ministarstvo kulture, Beograd, Vlajkovićeva 3. II Radno mesto koje se popunjava:  Radno mesto za primenjenu umetnost i savremenu muziku, razvrstano u zvanju savetnika u Sektoru za savremeno stvaralaštvo, u Odeljenju za savremeno stvaralaštvo 1... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...UNIVERZITET UMETNOSTI 11000 Beograd, Kosančićev venac 29 tel. (***) ***-**** Generalni sekretar USLOVI: visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena iz oblasti pravnih nauka (master akademske studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje... 

UNIVERZITET UMETNOSTI

Beograd
pre 2 meseci
 ...UNIVERZITET METROPOLITAN 11000 Beograd, Tadeuša Košćuška 63 Nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija umetnosti van sedišta jedinice u Nišu USLOVI: Kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju uslove za izbor u zvanja definisane čl. 74. Zakonom o visokom... 

UNIVERZITET METROPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...Nastavnik istorije USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani istoričar. Nastavnik fizičkog vaspitanja USLOVI: VII/1 stepen...  ...1 stepen stručne spreme, lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti. Nastavnik latinskog jezika USLOVI: VII/1 stepen struč... 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd
pre 2 meseci

60.000 - 120.000 din

Zahtevi: Za brod restoran Friendship potrebni radnici sledećih profila : Konobari-ce Šankeri-ce Uslovi rada: Brod restoran Friendship je usidren na Uscu BB , preko puta Muzeja Savremene Umetnosti. Dužnosti: Posluzivanje Gostiju

InoPoslovi.com

Novi Beograd
pre 2 meseci

271 din

 ...arhiviranja tehničke dokumentacije Opis posla: evidentiranje i selidba tehničke dokumentacije Mesto rada: Beograd Adresa: Bulevar Umetnosti 16a Broj izvršilaca: 2 Pol: M Cena radnog sata, NETO: 271.00 Broj radnih dana u nedelji: 2 Radno vreme:8h... 

OMLADINSKA ZADRUGA NEFERTITI

Beograd
pre 25 dana
 ...dovac ; Radno iskustvo: Nije bitno Stepen obrazovanja: Srednja škola - IV stepen (4 godina) Obrazovanje: Primenjene umetnosti i dizajn Rad na računaru: Corel graphics() - Poželjno; Priprema za štampu() - Poželjno; Jezik: Engleski: Čitanje:... 

SLOVO DOO

Voždovac
pre 11 dana
 ...metodologiju istraživanja u društvenim i humanističkim naukama i da je dao naučni doprinos svojim istraživačkim radom u oblastima kulture, umetnosti i medija, posebno ukoliko je taj doprinos prepoznat odgovarajućim akademskim ili naučnim zvanjem; 3) kvalitet predloženog programa... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...obrazovnonaučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalisti... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja umetnosti na: osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje... 

PRODAJNA GALERIJA „BEOGRAD“

Beograd
pre 2 meseci
 ...oblasti, pravne, ekonomske, filološke, ili filozofske nauke ili iz umetničkih oblasti i to dramske, i audiovizuelne umetnosti, likovne umetnosti, muzička umetnost, ili primenjene umetnosti i dizajn na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije, master, specijalistič... 

OPŠTINA VRBAS

Vrbas
pre 2 meseci
 ...propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: - stečeno visoko obrazovanje iz oblasti filološke nauke, nauke o umetnosti, pedagoške i andragoške nauke, sociološke nauke, kulturološke nauke i komunikologija, istorijske, arheološke i klasične nauke, pravne... 

NOVOSADSKI DEČIJI KULTURNI CENTAR

Novi Sad
pre 2 meseci
 ...UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU FAKULTET PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU Beograd, Kralja Petra 4 Spremačica u Službi za tehničke poslove, u Sekretarijatu Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, na određeno vreme od 12 meseci, zbog povećanog obima posla USLOVI... 

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Beograd
pre 2 meseci
 ...koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove: - visoko obrazovanje iz oblasti dramske i audiovizuelne umetnosti ili društveno-humanističkih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim... 

„GRADSKO POZORIŠTE ČAČAK“

Čačak
pre 2 meseci
 ...obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja umetnosti na: osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje... 

POZORIŠTA ATELjE 212

Beograd
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...ke stukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti; 2) da ima najmanje pet godina rada u kulturi, 3) da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica... 

BIBLIOTEKA “Dr VIĆENTIJE RAKIĆ”

Paraćin
pre 2 meseci
 ...Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim  akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama,... 

REPUBLIKA SRBIJA

Srbija
pre 2 meseci
 ...žu umetničku oblast Dizajn interaktivnih medija (poznavanje i rad u programu 3D MAUA) Docent za užu umetničku oblast Višemedijske umetnosti sa delimičnim radnim vremenom USLOVI: Kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju uslove za izbor u zvanja definisane čl. 74 Zakonom... 

UNIVERZITET METROPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama,... 
Beograd
pre mesec dana
 ...Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama,... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama,... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...MUZEJ PRIMENjENE UMETNOSTI 11000 Beograd, Vuka KaraDžića 18 tel. (***) ***-**** Kustos radno mesto se odnosi na opšte poslove u okviru Stalne postavke MPU i organizacije i koordinacije programskih delatnosti USLOVI: visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti... 

MUZEJ PRIMENjENE UMETNOSTI

Beograd
pre 2 meseci
 ...Tadeuša Košćuška 63 Za izbor u zvanje nastavnika za užu umetničku oblast, za: Digitalni mediji Grafički dizajn Likovne umetnosti Dizajn zvuka Dizajn interaktivnih medija USLOVI: Kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju uslove za izbor u zvanja definisane... 

UNIVERZITET METROPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji... 

KUĆA LEGATA

Beograd
pre 2 meseci
 ...ne i obavezno, posedovanje radnog iskustva iz oblasti buDžetskog računovodstva. 2) Koncert majstor USLOVI: Fakultet muzičke umetnosti – gudački smer; lice koje je steklo visoko obrazovanje u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom o vrsti obrazovanja: 1) na studijama drugog... 

BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Beograd
pre 2 meseci
 ...BEOGRADSKA FILHARMONIJA 11000 Beograd, Studentski trg 11,  tel. (***) ***-****, 3285-901, 3285-902 Timpani USLOVI: fakultet muzičke umetnosti – odsek udaraljki. Lice koje je steklo visoko obrazovanje u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom o vrsti obrazovanja: 1) na studijama... 

BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Beograd
pre 2 meseci