Operater na uplatnom mestu

 ...aparata § Vođenje nabavke i prijema pića § Posluživanje pića § Briga o higijeni lokala § Rad u smenama Uslovi: § Minimum IV stepen stručne spremne § Poznavanje rada na računaru § Interesovanje za sport § Timski igrač Na razgovor će biti pozvani... 

MaxBet

Zlatibor
pre 1 dan

Записничар

 ...публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника суда, судије или секретара суда. Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за... 

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

Požega
pre 2 meseci

Водоинсталатер - инкасант

 ...Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: стручана спрема: III или IV степен техничке струке, ајмање 2 године радног искуства у струци. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас, која треба да садржи... 

ЈП ”ГЛАВЕЈА”

Rekovac
pre 2 meseci