...Administrativno-kancelarijski poslovi pomoćnika javnog izvršitelja sa terenskim radom. Priroda posla - terenskog rada Radne biografije dostavljati na mejl adresu: ****@*****.*** Kancelarija javnog izvršitelja od 12-14 časova, radnim danima, na adresu: Cara Du... 

Javni izvršitelj Zorica Selečanin

Kraljevo
pre 15 dana
 ...“ i sl., isplatu porotnika i angažovanih radnika po ugovoru o delu, isplatu sudskih veštaka po „Pk“ i „P“ predmetima, vrši prijem kancelarijskog materijala, robna kniženja u ekonomatu, proveru kartica sudskog depozita, vrši isplatu sa njih, knjiži sudski depozit, obračun veš... 
Kraljevo
pre 2 meseci
 ...korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i... 

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU

Čačak
pre 2 meseci