...02 od  31.03.2023. godine,  v.d. direktora Doma zdravlja raspisuje O   G   L   A   S za prijem u radni odnos Medicinska sestra/tehničar - 2 izvršioca Radni odnos se zasniva na određeno vreme - do šest meseci, zbog povećanog obima posla.     Uslovi:... 

Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov“

Zrenjanin
pre 14 sati
 ...obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama, -završena viša  medicinska škola-odsek za fizioterapeute  ili visoka  škola strukovnih...  ...oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;  nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;... 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Zrenjanin
pre 4 dana
 ...radni odnos se zasniva na određeno vreme zbog povećanog obima posla do 6 meseci – 4 izvršioca.             Uslovi:    - završen Medicinski fakultet                              - položen stručni ispit za doktora medicine                              - licenca... 

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“NSZ/Filijala Zrenjanin

Zrenjanin
pre 14 sati