...a prvu pomoć unesrećenima na mestu događaja i u transportu i prati bolesnika i nadzire ga za vreme prevoza do zdravstvene ustanove ili kuće radi daljeg lečenja, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, pravilno odlaže medicinski otpad. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca... 

Dom zdravlja ,,Danica i Kosta Šamanović” Knić

Knić
pre 3 sataNovi