...finansijsko poslovanje, zvanje referent Opis poslova: vrši obračun plate, obračun naknade i drugih ličnih primanja sudija i sudskog osoblja u skladu sa važećim normativnim aktima, vrši obračun poreza i doprinosa i obustava od plata sudija i sudskog osoblja, sastavlja... 
Kraljevo
pre 2 meseci
 ...vezi ostvarivanja prava po osnovu rada za sudije i poslove u vezi ostvarivanja prava i obaveza i odgovornosti po osnovu rada sudskog osoblja, sprovodi procedure u postupku vezane za interni i javni konkurs, izrađuje nacrte rešenja o prijemu u radni odnos državnog službenika... 

OSNOVNI SUD U GORNjEM MILANOVCU

Gornji Milanovac
pre 2 meseci