...oblasti laboratorijske tehnike - rad sa potencijalno-infektivnim biološkim materijalima; - sprovodi principe dobre laboratorijske prakse; - stara se o evidenciji primljenog materijala, izdatih nalaza, pripremanju i sređivanju podataka za izveštaje; - obaveštava glavnog... 

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE

Novi Sad
pre 2 meseci
 ...podataka i izveštaja, upravlja tokovima otpada, za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu, sprovodi principe dobre laboratorijske prakse i dobre higijenske prakse; obavlja poslove u skladu sa pismenim ovlašćenjem koje mu izda neposredni rukovodilac a koji su vezani za sistem... 

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE

Novi Sad
pre 2 meseci
 ...Mogućnost dobijanja specijalizacije iz Oftamologije - Doktor opšte prakse, bez obzira na radno iskustvo, sa položenim stručnim ispitom i lecencom za doktora opšte prakse. Osnovno znanje rada na računaru. Prednost imaju sva zainteresovana lica sa teritorije Opštine Ruma... 

GOR MEDIC Ruma Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

Ruma
pre 22 dana