...upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, vršiće se putem upitnika od strane diplomiranog psihologa. 4. Intervju sa komisijom... 

OSNOVNI SUD U PRIBOJU

Priboj
pre 2 meseci
 ...upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacije ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet. Provera ponašajnih kompetencija vršiće se od strane diplomiranog psihologa na... 

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U UŽICU

Užice
pre 2 meseci
 ...upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet. Provera će biti izvršena intervjuom baziranom na komptencijama, a u skladu sa čl. 22... 

PREKRŠAJNI SUD U PRIJEPOLjU

Prijepolje
pre 2 meseci