Rezultati pretrage: 145 oglasa za posao

16 €

Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...Hrvatske koji se bavi ugradnjom i instalacijom industrijskih mašina i opreme, zapošljavamo za Nemačku kandidate na poziciji: VOĐA GRUPE - ELEKTRIČAR Mesto rada: Nemačka Više izvršilaca Opis posla i uslovi: - Organizacija i raspodela električara - Radi se... 

Partners & Orka

Inostranstvo
pre 4 dana
Uslovi rada: visoka strukovna medicinska sestra rad na računaru poželjna vozačka dozvola “B”kategorije Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt trelefon: 060/ 314-8-555 ili da pošalju biografiju na mejl: ****@*****.*** NAPOMENA: Svi izrazi...

Srednja stručna škola Dositej Obradović Niš

Niš
pre 11 dana
 ...Nastavnik stomatološke grupe predmeta  Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ,,Službeni glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018-drugi zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021, prijavljeni kandidati... 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA

Savski Venac
pre 4 dana
 ...Miloša 20. II Radno mesto koje se popunjava: Rukovodilac Grupe, zvanje samostalni savetnik Grupa za internu reviziju 1...  ...ministra. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB... 

Republika Srbija

Beograd
pre 2 meseci
 ...UNIVERZITET METOPOLITAN 11000 Beograd, Tadeuša Košćuška 63 Redovni profesor za užu naučnu oblast Poslovno pravo USLOVI: Kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju uslove za izbor u zvanja definisane čl. 74. Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Pravilnikom... 

UNIVERZITET METOPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...radni odnos na neodređeno vreme 1.Oglašava se potreba za prijem u radni odnos za sledeće poslove: # Spremač/ica  u Službi pravne, ekonomsko- finansijske, tehničke i druge slične poslove–1 izvršilac  2.  Vrsta i stepen stručne spreme          Za poslove spremačice u... 

DOM ZDRAVLjA "SURČIN"

Surčin
pre 3 dana
 ...Nastavnik u zvanju od docenta do redovnog profesora za užu naučnu oblast Matematika i statistika u ekonomiji – predmet Matematika za ekonomiste (1 izvršilac) Uslovi za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom... 

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Beograd
pre 11 dana
 ...Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16. II Radna mesta koja se popunjavaju: Rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, strateško planiranje i komunikaciju, u zvanju viši savetnik Sektor za standarde digitalizacije 1 izvrš... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16. II Radna mesta koja se popunjavaju: 1. Rukovodilac Grupe za centralnu mrežu i mrežnu zaštitu, zvanje viši savetnik u Odeljenju za mrežu i mrežnu zaštitu, Sektor za IT infrastrukturu 1 izvr... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...zamene zaposlene preko 60 dana USLOVI: Profesor razredne nastave, profesor pedagogije sa...  ...ekonomista, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska...  ...ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv... 

OŠ “DRAGAN LUKIĆ”

Beograd
pre 2 meseci
 ...naučne oblasti Ekonomija i menaDžment (reference iz oblasti ekonomskih integracija, sa iskustvom u učešću u naučnim projektima iz iste...  ...sva zvanja, odnosno na period od 5 godina, osim zvanja redovnog profesora. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da... 

METROPOLITAN UNIVERZITET

Beograd
pre 2 meseci
 ...obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe radne grupe koja je obrazovana za razvoj sistema finansijskog upravljanja i...  ...Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240... 

MINISTARSTVO FINANSIJA

Beograd
pre 2 meseci
 ...tokove otpada i ambalažu, u zvanju savetnik Odsek za sprovođenje ekonomskih instrumenata i finansijsko upravljanje, Odeljenje za sprovođenje...  ...poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu rukovodioca Grupe. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske... 
Beograd
pre 25 dana
 ...odnosno, usklađenost sa Finansijskim planom; vrši proveru tačnosti ekonomskih klasifikacija, raspoloživosti buDžetskih aproprijacija i kvota,...  ...Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe. Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih,... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz...  ...šnjem nivou i prati stanje sredstava na ekonomskim klasifikacijama iz nadležnosti Odeljenja...  ...eno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili iz naučne, odnosno stručne... 
Beograd
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...taja na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih podataka iz oblasti Grupe; učestvuje i prati implementaciju programa, projekata i ogleda;...  ...Grupe. Uslovi: Visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...Beograd. 3. Radno mesto rukovodilac Grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove, zvanje...  ...zahteve za plaćanja i prati izvršenje po ekonomskim klasifikacijama iz buDžeta i drugih...  ...eno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...Informator o radu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne...  ...direktora. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240... 

REPUBLIKA SRBIJA

Beograd
pre 2 meseci
 ...Radna mesta koja se popunjavaju: 1. Radno mesto rukovodilac Grupe u zvanju viši savetnik Grupa za pravne i opšte poslove, Uprava...  ...Grupe. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...zakonodavstvu Republike Srbije i drugim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima u Republici Srbiji...  ...u zvanje savetnik, u Odeljenju za ekonomsko-finansijska pitanja, u Sektoru za...  ...Administrativni sekretar za potrebe poslaničke grupe, koje je razvrstano u zvanje referent, u... 

REPUBLIKA SRBIJA

Srbija
pre 2 meseci