...ili uverenje o radnom iskustvu u kulturi, odnosno drugi dokument o radnom iskustvu u kulturi, iz koga se nesumnjivo može utvrditi da je radio na poslovima u kulturi i u trajanju od najmanje 5 godina, - original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, koji... 

„GRADSKO POZORIŠTE ČAČAK“

Čačak
pre 2 meseci