...A   S                                ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA  ODREĐENO   VREME DO 31.10.2024.GODINE 1. Radno mesto:     RECEPCIONER, NA ODREĐENO VREME DO 31.10.2024.GODINE                                 SA PUNIM  RADNIM  VREMENOM .........   1 izvršilac... 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska ban...

Medveđa
pre 4 dana