Posao Sve-vrste-poslova Crna Gora

32 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Radnik na poslovima održavanja samouslužnih automata

 ....o. Podgorica specijalizovanom za rad sa samouslužnim automatima potrebni: ~1 radnik za područje primorja ( Budva ili Tivat ) na poslovima održavanja samouslužnih automata. Kratke biografije poslati e-mailom na: [email protected] lautomati.me ili SMS-om na tel: 067... 

"BEL" doo

Crna Gora
pre 5 dana

Vozač dostavnog vozila

 ...kvarove na vozilu; Održava čistoću vozila; Sastavlja izveštaje o utrošku goriva, maziva i pređenoj kilometraži; Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog; Za svoj rad odgovara Izvršnom direktoru. Profil kandidata: Organizovana, odgovorna, precizna,... 

BB Solar d.o.o.

Crna Gora
pre 2 dana

Prodavac/Prodavačica

 ...Broj izvršilaca: 2 Stručna sprema: SSS ili ekvivalent. Radno iskustvo: Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Vještine: Poznavanje engleskog jezika, komunikativnost. Ako želite da budete dio našeg tima, svoj CV pošaljite na e- mail:... 

VUKČEVIĆ HOME D.O.O.

Crna Gora
pre 1 dan

Rukovodilac Odjeljenja za bezbjednost

 ...donošenje planova odgovora na vanredne situacije za incidente svih vrsta, uključujući i bezbjedonosne incidente; Dužan je da se...  ...kontrolu prisustva narkotika u organizmu; Obavlja sve ostale poslove u skladu sa Operativnim priručnikom; Obavlja i ostale poslove... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Šef Službe proizvodnje / Zamjenik rukovodioca odjeljenja Održavanja

 ...Asistira rukovodiocu Održavanja u planiranju odnosno prati izvršavanje poslova linijskog i baznog održavanja, kao i u ispunjavanju zahtjeva...  ...skladu sa EASA PART 145.A.45; Verifikuje da su svi obavljeni poslovi sertifikovani u skladu sa EASA PART 145.A.50 i da obezbijedi... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Šef pogonskog održavanja

 ...opreme; Rukovodi procesom održavanja čistoće i higijene u radnim prostorima Sektora za održavanje vazduhoplova; Obavlja i ostale poslove po nalogu i instrukcijama pretpostavljenih, Primarno mjesto angažovanja je aerodrom Podgorica (TGD). Potrebna stručna sprema:... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Direktor Centra za obuku vazduhoplovnog osoblja

 ...Kontroliše izvršenje planskih i tekućih zadataka na nivou sektora; U skladu sa obavezama koje proizilaze iz tekućeg poslovanja obavlja poslove kapetana vazduhoplova; Obavlja sve ostale poslove u skladu sa Operativnim priručnikom; Obavlja i ostale poslove po nalogu i... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Direktor Sektora za održavanje vazduhoplova

 ...enim radionicama; Imenuje tokom radova tehničkog predstavnika kod ugovorene organizacije za heavy maintenance aviona; Izvršava poslove na izdavanju, praćenju i produženju validnosti sertifikata kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova (ARC staff); Odgovoran je za tehni... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Rukovodilac odjeljenja Održavanja / Zamjenik direktora Sektora

 ...direktora Sektora Opis dužnosti, obaveza i odgovornosti: Rukovodi poslovima linijskog i baznog održavanja i ispunjavanjem zahtjeva sistema...  ...sa EASA PART 145.A.45 ; Verifikuje da su svi obavljeni poslovi sertificirani u skladu sa EASA PART 145.A.50 i da obezbijedi dokumentaciju... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Rukovodilac Odjeljenja MCC / Zamjenik direktora Sektora

 ...Organizuje i rukovodi radom Maintenance Control Center-a (MCC); Pravi nedeljni raspored rada dežurnih u MCC-u kojima delegira odgovarajuće poslove iz MOE 1.4.10; Komunicira sa tehničkim bazama radi uvida tehničkih statusa aviona u bazama; Upisuje u MCC book sve... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Upravnik magacina

 ...nog materijala kao i kalibracionih resursa alata; Obezbjeđuje iniciranje nabavki i dopunu magacina i alatnice; Obavlja i ostale poslove po nalogu i instrukcijama pretpostavljenih. Primarno mjesto angažovanja je aerodrom Podgorica (TGD). Potrebna stručna sprema:... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Vođa smjene B2 licencirani mehaničar - Baza Podgorica

 ...i jake kompanije. Vođa smjene B2 licencirani mehaničar – Baza Podgorica Opis dužnosti i obaveza: O rganizuje, radi i prati poslove održavanja u toku smjene u skladu sa postavljenim zahtjevima od strane Odjeljenja održavanja i/ili Odjeljenja MCC, kao i ostale pripremne... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Direktor za saobraćaj (Accountable Manager)

 ...funkcionisanju; Kontroliše i nadzire rad post holder-a i rukovodilaca; Organizuje i koordinira rad Safety board-a (Odbora za sigurnost); Poslove Accountable managera obavlja na način i pod uslovima kako je definisano odredbama Operation Manuala i PART-OPS i odgovoran je za... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Rukovodilac odjeljenja CAMO / Zamjenik direktora Sektora

 ...neophodnih za pravilno funkcionisanje Sektora za održavanje vazduhoplova; Vodi računa o produženju plovidbenosti aviona; Radi ostale poslove po nalogu pretpostavljenih; Član je komiteta za pouzdanost; Po potrebi obavlja poslove inženjera za vezu sa Part-145; Izvrš... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Direktor sektora letačke operative

 ...: Rukovodi letačkom operativom i odgovoran je za izvršavanje poslova letačke operative u skladu sa zahtjevima iz sertifikata vazdušnog...  ...razloga neizvršavanja radnih zadataka; Obavlja sve ostale poslove u skladu sa Operativnim priručnikom; Obavlja i druge poslove... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Direktor Sektora zemaljske operative

 ...U skladu sa Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, donosi prijedloge o raspoređivanju radnika na određene poslove i zadatke; Priprema ekonomsko-tehničke i finasijske analize, analize istraživanja tržišta kao i ostale materijale iz domena poslovanja... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Rukovodilac odjeljenja QA

 ...akcije ili kada nije zadovoljan preduzetim korektivnim akcijama koje je naložio; Da putem sistema Audit-a procjenjuje sve podugovorene poslove održavanja koji se ne rade u drugim organizacijama kao i sve dobavljače materijala i alata potrebnih u procesu održavanja; Da... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Šef linijske baze Beograd

 ...baze Beograd Opis dužnosti, obaveza i odgovornosti: Rukovodi poslovima na linijskom održavanju u bazi Beograd; Vrši planiranje rada...  ...čke dokumentacije u skladu sa CAME/MOE; Obavlja i ostale poslove po nalogu u skladu sa CAME/MOE i instrukcijama pretpostavljenih,... 

ToMontenegro

Crna Gora
pre 10 sati

Roštilj majstor

 ...; Održavanje higijene objekta; Poručivanje robe u skladu sa dogovorom sa pretpostavljenima i potrebama procesa rada; Ostali poslovi po nalogu neposrednog i drugih pretpostavljenih; Uslovi: Radno iskustvo od minimum 2 godine na istim ili sličnim poslovima;... 

Radinovic Company

Crna Gora
pre 4 dana

Шеф/ица ресторана

 ...Svakodnevno koordinira rad sa šefom kuhinje oko vrste-asortimana jela u restoranima Prati...  ...Vodi potrebne evidencije Obavlja druge poslove u restoranu Materijalno je odgovoran za...  ...Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa... 

Pearl Beach Resort

Crna Gora
pre 5 dana