ŠEF ODELJENJA ZA KVALITET

 ...pokrenutih interno u procesima sistema menadžmenta kvalitetom fabrike Pregleda i preporučuje mere, izmene i dopune organizacije za poboljšanje...  ...đene Aktom o proceni rizika (prethodni ili periodični lekarski pregled) Obezbeđujemo: Redovnu platu Regres Putni trošak... 

TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA

Subotica
pre 29 dana