Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018, 6/2020-dr zakoni, 11/2021 autentično tumačenje, 67/2021 I 67/2021- i dr.zakon i 76/2023 ), Statutom Računarskog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika...

Univerzitet Union - Računarski fakultet

Beograd
pre 7 dana

45.000 - 70.000 din

Omladinska zadruga za svog klijenta, društvo za telekomunikacije, potražuje agenta direktne prodaje na teritoriji Beograda Opis posla: -terenski obilazak lokacija na teritoriji grada, kucanje na vrata korisnika i prezentovanje usluga, rešavanje problema i potreba za sve... 

Studentsko omladinska zadruga Super Job Beograd

Beograd
pre 2 meseci
 ...anketari sami sebi organizuju jer smo mi prema klijentima odgovorni rokovima. Tema ankete su raznovrsne:marketinstka istraživanja(telekomunikacije, kozmetika, pivo,kafa...), kao i politička istraživanja. Rad na terenu. Sve ankete podležu telefonskoj kontroli kako bi se... 

Omladinska zadruga Bulevar

Inđija
pre 29 dana