...zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada; priprema, održava i vrši kontrolu...  ...opreme; održava kulture mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi...  ...laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku... 

ZDRAVSTVENI CENTAR „Dr RADOVAN BULATOVIĆ” PEĆ

Peć
pre 2 meseci
 ...unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za...  ...određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede; • propisuje lekove...  ...u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;• obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim... 

ZDRAVSTVENI CENTAR „ DR RADOVAN BULATOVIĆ“ PEĆ

Peć
pre mesec dana
 ...medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu u okviru terenskog rada; priprema bolesnika za dijagnostičko terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad; učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i dr.) i vrši... 
Peć
pre 2 meseci