Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

1.1. Jooble (u daljem tekstu - Kompanija) Vam obezbeđuje usluge (u daljem tekstu - Usluge) za nekomercijalno korišćenje sajta https://rs.jooble.org (u daljem tekstu Sajt) u skladu sa ovim Uslovima. Komercijalno korišćenje Sajta (uključujuči upravljanje reklamnim kampanjama) je regulisano drugim sporazumima koji se sklapaju direktno sa primaocem takvih Usluga.

1.2. Poseta Sajta, kao i koriščenje informacija koje su na njemu objavljene, označava Vašu saglasnost sa ovim Uslovima. Ako niste prihvatili ove Uslove, ne možete da koristite Usluge.

1.3. Ne smete da koristite Usluge ako to je zabranjeno zakonima države čiji ste Vi stanovnik, ili na teritorije kojoj se nalazite prilikom korišćenja Usluga.

1.4. Jooble moze da periodično menja ove Uslove bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija ovih Uslova je uvek dostupna na adresi https://rs.jooble.org/info/privatnost. Ako nastavite da koristite Usluge nakon promena Uslova, to će se tumačiti kao Vaša saglasnost sa novim izdanjem Uslova.

2. Odricanje od odgovornosti

Saglasni ste i prihvatate da:

2.1. Informacije na sajtu su date "u viđenom stanju", bez ikakve garancije njihove tačnošti, koristite Sajt na svoj sopstveni rizik. Kompanija ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za posledice Vaše upotrebe informacija objavljenih na Sajtu.

2.2. Kompanija ne garantuje:

 • da će informacije na Sajtu odgovarati cilju Vaše posete;
 • funkcionisanje Sajta bez prekida;
 • funkcionisanje Sajta bez grešaka.

2.3. Svi sadržaji Sajta (tekstualni, grafički, audio ili video) koji su postavljeni za zajedničku upotrebu su odgovornost osobe koja je stvorila takav sadržaj.

2.4. Ovaj Sajt moze sadrzati lnkove ka drugim vebsajtima koji pripadaju drugim pojedincima i pravnim licima. Vi potvrđujete i saglasni ste da Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za mogućnost pristupa ovim resursima niti za njihov sadrzaj, niti za bilo koje posledice vezane uz korišćenje tog sadrzaja.

2.5. Kompanija ne snosi odgovornost za tačnost informacija prikazanih na Sajtu i zadržava pravo da izmenjava bilo koji materijal koji se nalazi na Sajtu bez prethodnog obaveštenja.

2.6. Kompanija periodično vrši izmene u načinu davanja svojih Usluga. Slažete se s time da se Usluge mogu izmenjivati bez prethodnog obaveštenja Vas o budućim izmenama.

2.7. Jooble može u bilo kom trenutku da privremeno ili trajno zaustavi pružanje svojih Usluga bez prethodnog obaveštenja.

3. Ograničenja

3.1. Saglasni ste da nećete koristiti Sajt sa ciljom objavljivanja sadrzaja koji:

 • vređa ili krši prava pojedinaca ili organizacija.
 • sadrži neistinite, klevetničke informacije a također informacije koje nanose štetu poslovnom ugledu.
 • je u ime drugih osoba ili organizacija u slučajevima kada osoba koja to objavljuje nema neophodna prava da to radi.
 • je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim žigovima ili patentima koji pripadaju trećim licima.
 • krši zakone zemlje čiji ste Vi stanovnik ili na teritorije koje se nalazite prilikom korišćenja Usluga.

3.2. Obavezujete se da nećete preduzimati nikakva dejstva u cilju:

 • narušavanja funkcionisanja opreme Kompanije;
 • narušavanja korišćenja Usluga drugim korisnicima Sajta;
 • nanošenja štete opremi Kompanije a takođe podacima koji se čuvaju na opremi Kompanije.

3.3. Obavezujete se da nećete davati lažne lične informacije na bilo kom obrascu za registraciju na Sajtu (uključujući e-mail adrese za koje nemate pravo korišćenja).

4. Privatnost

4.1. Politika privatnosti Sajta je uvek dostupna na sledećoj adresi: https://rs.jooble.org/info/privatnost. Ovaj dokument opisuje uslove pod kojima Jooble čuva i koristi informacije koje je od Vas dobio.

4.2. Prihvaćanjem ovih Uslova prihvaćate takođe i Politiku privatnosti Kompanije.

5. Zaključne odredbe

5.1. Ništa u ovim Uslovima se neće tumačiti kao uspostavljanje sporazuma između Kompanije i Vas o zastupničkom odnosu, saradnji, odnosu poslodavac-službenik, ili bilo koje druge vrste odnosa koji nisu direktno navedeni u ovim Uslovima.

5.2. Saglasni ste da Kompanija neće biti odgovorna pred Vama niti pred bilo kojom trećom stranom za kršenje Vaših obaveza po ovim Uslovima. Vi snosite isključivu odgovornost za bilo koje posledice proistekle iz takvog kršenja.


Ako imate pitanja koja tiče ovih Uslova, molimo kontaktirajte nas preko obrasca na našem vebsajtu ili nam pišite na sledeću adresu:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317