Politika privatnosti

Jooble se na odgovoran i pažljiv način odnosi prema informacijima koje dobije od svojih korisnika.


Tokom rada korisnika sa servisima Jooble, posledjni prikuplja sledeće informacije o njima:

1. Informacije koje ste Vi dali direktno koristeći odgovarajući obrazac na veb stranici Jobble. Ponajčešće to su lične informacije kao što su ime i prezime, grad, e-mail adresa itd. Jooble sačuva ove informacije samo nakon što potvrdite unos ovih podataka putem pritiska na odgovarajuću tipku.

Ove informacije se koriste isključivo za realizaciju servisa Jooble (na primer, za slanje obaveštenja o novim poslovima na Vašu email adresu), i to samo uz Vašu saglasnost. Jooble uvek sledi kako bi osigurao da imate na raspolaganju mogućnost da odbijete ove servise, a također da uređujete ili izbrišete bilo koje lične informacije koje ste dali za vreme korišćenja Usluga.

2. Kolačići su datoteke koje sadrže neveliku količinu podataka, koje Računar mrežnog čvora prenosi u Vaš veb čitač, i koje se zatim čuvaju na čvrstom disku Vašeg računara.

  • Najčešće Jooble koristi kolačiće kako bi pri sledećem logovanju sistem Vas zapamtio i kako bi došlo do pojednostavljivanja interfejsa i navigacije na Sajtu.
  • U ostalim slučajevima Jooble u kolačićima čuva anonimne pomoćne informacije koje nikako nisu povezane sa Vašim identitetom.

Možete u bilo kom trenutku da zabranite Vašem veb čitaču prihvatati kolačiće. Međutim, trebate da uzmete u obzir da to može prouzrokovati neispravno funkcionisanje nekih Jooble servisa, uzimajući u obzir stavku 2. gore.

3. Logovi. Svaki put kad se korisnik obraća servisima Jooble, naši serveri sačuvaju informacije tog upita u log datotekama. Ovi logovi mogu da uključuju informacije kao što su: IP adresa Vašeg računara, tekst, vreme i datum upita, tip pregledavača itd.

Informacije iz log datoteka se koriste samo u statističkim ciljama za poboljšavanje i održavanje servisa Jooble.


Jooble stranice mogu sadržati linkove ka drugim veb sajtovima, koji mogu da pokupljaju svoje informacije i da čuvaju svoje kolačiće itd. Mi ne kontrolišemo ovakve sajtove i politiku privatnosti ovakvih sajtova.

Jooble koristi informacije koje Vi mu dajete samo u prethodno opisanim ciljama. Upotreba ovih informacija u bilo kojom drugom cilju je moguća samo uz Vašu saglasnost koju bismo eksplicitno dobili putem Vaše e-mail adrese ili putem e-poruke.

Kompanija Jooble preduzima sve mere koje su pod njenom kontrolom i koje odgovaraju savremenim tehničkim standardima kako bi zaštitila lične podatke svojih korisnika. Unutar kompanije, pristup ličnim podacima korisnika je omogućen samo onim službenicima kojima su oni potrebni za poboljšavanje nasih servisa. Jooble garantuje da su svi ovi službenici vezani sporazumima o poverljivosti podataka i da će biti kažnjeni u slučaju nepoštovanja ovih obaveza.


U svetlu brzog širenja Interneta a takođe uzimajući u obzir našu želju da stalno proširujemo opseg naših usluga i da pri tome zadržimo visoki nivo privatnosti, ova Politika privatnosti može da pretrpi promene. Ako će se takve promene izvrše, Jooble objaviće dopunjenu verziju politike privatnosti na ovoj stranici: https://rs.jooble.org/info/privatnost.

Ukoliko nova verzija politike privatnosti ograničava Vaša prava koja proistiću iz ove politike, utoliko Jooble se obavezuje da Vas obavesti o ovim promenama na sledeći način:

  • postavljanjem uočljivog obaveštenja na matičnoj strani Sajta na https://rs.jooble.org.
  • slanjem e-poruke na Vašu email adresu ako ste nju naveli prilikom korišćenja Jooble usluga i ako ste dali saglasnost na primanje takvih obaveštenja.

Jooble neprekidno prati usaglašenost sa pravilima opisanim u ovoj politici privatnosti. Ako imate pitanja vezane uz ovu politiku ili uz detalji njene implementacije, možete da nas kontaktirate preko obrasca na našem vebsajtu ili nam pišite na sledeću adresu:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317