Rezultati pretrage:

Nastavnik (više predmeta)

TEHNIČKA ŠKOLA U ZAJEČARU
 ...7, 04/2018 i 13/2018), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 i 2/2020); da imaju... 
Zaječar
pre 15 dana

Nastavnik (više predmeta), Domar - majstor održavanja

TEHNIČKA ŠKOLA ŽAGUBICA
 ...2018 – dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 i 1... 
Žagubica
pre 15 dana

Medicinska sestra-tehničar

BADIĆ LEBEN DOO DUŠANOVAC
,,Badić Leben" doo, Negotin Opis poslova: sprovodi propisanu medicinsku terapiju korisnika, obavlja zdravstvenu i higijensku negu korisnika, obavlja medicinsko-tehičke intervencije, po nalogu lekara, pruža pomoć korisinicima oko pravilnog korišćenja ortopedskih pomagala...
Negotin
pre 14 dana

Medicinska sestra-tehničar

OPŠTA BOLNICA BOR
Medicinska sestra-tehničar OPŠTA BOLNICA BOR 19210 Bor, Dr Mišovića 1 Medicinska sestra - tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad u Službi opšte i vaskularne hirurgije, na određeno vreme radi zamene zaposlene na bolovanju i porodiljskom odsustvu USLOVI...
Bor
pre 29 dana