...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44 Возач возила Б категорије (на неодређено време, са пуним радним временом) УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизаци... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci
На оглас могу конкурисати лица која поседују III и IV ниво квалификације. Контакт особа: Тијана Максимов Контакт телефон: (***) ***-**** Мејл адреса:  ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у ...

"ЗЛАТНИ КЛАС СЕНИОР" ДОО ЗРЕЊАНИН

Zrenjanin
pre 3 dana
 ...ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 Возач санитетског возила на одређено време због повећаног обима посла, до...  ...средње образовање,  КВ возач, IV или III степен; возачка дозвола Б категорије. Опис послова: •врши хитан санитетски превоз пацијената;... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 1) Возач санитетског возила у болничким установама, у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске...  ...Услови за радно место 1: средње образовање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство у области конкурса. 2) Сервирка у Служби за... 
Zemun
pre 2 meseci
На оглас могу конкурисати кандидати са одговарајућом средњом стручном спремом. Кандидати своје пријаве шаљу на емаил: ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без...

"МЛЕКОПРОДУКТ" ДОО Зрењанин

Zrenjanin
pre 15 dana
 ...Возач у домаћем саобраћају Услед проширења производног и продајног капацитета потребних су нам енергетски и амбициозни људи за позици...  ...у коме обавља активности. Услови : -Возачка дозвола Ц и Е категорије минимално 5 година. -Обавезно поседовање тахо картице. -Одговорност... 
Borča
pre mesec dana
 ...Максима Горког 2 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Возач за управљање моторним возилом са прикључним возилом чија маса прелази 12000кг место рада Омољица УСЛОВИ: Возачка дозвола Е категорије, лиценца за обављање послова професионалног возача (ЦПЦ). Слање... 
Pančevo
pre 2 meseci
 ...Возач радних машина, возач утоваривача НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано... 

Керамика Кањижа доо

Kanjiža
pre 11 dana
 ...ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ ул. Ћирила и Методија број 32  37000  Крушевац Возач у хитној медицинској помоћи на одређено време, најкасније до 31.08.2024. због повећаног обима посла, Одељење превоза-Одсек за превоз у оквиру хитне медицинске помоћи у Служби хитне медицинске... 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

Kruševac
pre 2 dana
 ...фотокопију извода из матичне књиге рођених фотокопија личне карте. Возач у хитној медицинској помоћи УСЛОВИ: Поред општих услова одређ...  ...испуњавају и посебне услове: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији... 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

Alibunar
pre 2 meseci
 ...ње о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу). 3) Возач санитетског возила за рад у Служби за хитну медицинску помоћ...  ...степен стручне спреме – КВ/ВК возач моторног возила, возачка дозвола Б категорије, 1 година радог искуства на пословима возача. 4) Радник за... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Сремска Митровица, место рада Сремска Митровица - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Ниш, ОЈ деоница КМ Параћин, место рада Параћин 4) Возач моторног пружног возила у Сектору за електротехничке послове - 2 извршиоца и то: - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Нови Сад, ОЈ деоница... 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД

Beograd
pre 2 meseci
 ...АТЦ, 3ССС (1 извршилац), 1.5.    Механичар за возила точкаше – возач, 4ССС (1 извршилац) и 1.6.    Механичар за ПП средства и...  ...е (4 године) – образовни профил: аутомеханичар, возачка дозвола Б категорије. Радно место на редном броју 6.: -    Завршено средње стручно... 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 19 dana
 ...електроинсталатер, ВКВ – 1 извршилац; 8)    механичар за возила точкаше – возач, ВКВ – 1 извршилац; 9)    електричар за интендантске машине,...  ...ћаја (пети степен стручне спреме) и положен возачки испит „Б” категорије.  -    за радно место под редним бројем 9 може конкурисати... 
Beograd
pre 25 dana
 ...са оружјем; II за Службу за техничке и друге сличне послове -1 возач санитетског возила на неодређено време са пробним радом од шест месеци Услови: Средње образовање; возачка дозвола Б категорије; ПОМОЋНИ И ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 10 ИЗВРШИОЦА... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

120.000 - 130.000 din

 ...~Искусвто са електролучним заваривањем и електричним ручним алатима; ~Радно искуство на пословима одржавања машина и опреме, замене машинских склопова; ~Возачка дозвола Б категорије; ~Пожељно је да кандат има искуство у машинској обради на стругу, заваривањем у ТИГ-у;... 

Skroz Dobra Pekara

Beograd
pre 2 meseci
 ...8) Електроинсталатер, ВКВ 9) Механичар за возила точкаше – возач, ВКВ 10) Електричар за интендантске машине, ССС 11) Руковалац...  ...аутомеханичар (пети степен стручне спреме) и положен возачки испит Б категорије. - За радно место под бројем 10 може конкурисати лице које има... 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу). Возач за рад у Служби за хитну медицинску помоћ 2 извршиоца...  ...стручне спреме – кв/вк возач моторног возила, возачка дозвола „Б” категорије, 1 година радог искуства на пословима возача, уверење да се против... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

Beograd
pre mesec dana
 ...стручне спреме и радно искуство, потребан сертификат о завршеном курсу дактилографије, знање рада рачунару-мс оффице и возачка дозвола Б категорије. ОСТАЛО: Обавезна провера брзог куцања.Пријаве са личном и радном биографијом слати на адресу ****@*****.***. rs.... 

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

Bačka Topola
pre 10 dana
 ...Београд Мејл: ****@*****.*** Телефон: (***) ***-**** Услови: Ниво и врста квалификације нису битни Возачка дозвола “Б” категорије Радни однос се зансива на одређено време са тенденцијом на неодређено Неопходно је радно искуство у фарбарским пословима у... 

Производно прометно предузеће "Wing" Београд

Vršac
pre 11 dana
 ..., радно искуство на пословима водоинсталатера, возачка дозвола Б категорија. Подаци о послу: Временско трајање огласа за посао:...  .... Степен образовања: Средња школа -  III степен (три године) Возач „Ц“ категорије УСЛОВИ: завршена средња школа, радно искуство на пословима возача... 
Leposavić
pre 2 meseci
 ...Subotica Потребна 2 возача виљушкара са минимум 12 месеци радног искуства на наведеним пословима и поседовањем возачке дозволе Б категорије.  Заинтересовани кандидати који испуњавају услове могу да се пријаве слањем радне биографије на mail: ****@*****.***... 

Patent co doo Mišićevo, Subotica

Subotica
pre 2 dana
 ...кућном лечењу                                                               -   3 извршилаца      Посебан услов: возачка дозвола Б категорије  2) стоматолошка сестра                                                                                       - 1 извршилац... 

Dom zdravlja Niš

Niš
pre 1 dan
 ...Чачак Квалификација:минимум четврти ниво квалификације, без обзира на занимање Додатна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије, познавање Енглеског језика – Б1 ниво, познавање рада на рачунару Радно искуство: пожељно радно искуство Врста радног... 

Docus doo

Čačak
pre 2 dana
 ...информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета; - возачка дозвола ,,Б” категорије. Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа: -  оверену фотокопију дипломе/уверења о дипломирању... 

Дом здравља Дољевац

Doljevac
pre 3 dana
 ...Заснивање радног односа на неодређено време Потребно радно искуство више од 12 месеци Рад у сменама Возачка дозвола А и Б категорије Опис посла: ~ Контролор на линији техничког прегледа Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу лично на адресу... 

Тића М ауто 2020 доо - Крагујевац

Kragujevac
pre 16 dana
 ...образовање до 10. септембра 2005 године; Да има положен стручни испит Да поседује лиценцу Да поседује важећу возачку дозволу Б категорије важећу најмање један месец по истеку рока на који се заснива радни однос на одређено време Рок за подношење пријава : пријава... 

Дом здравља ''Др Милорад Михајловић'' Ражањ

Ražanj
pre 1 dan
 ...квалификације. Радно искуство: небитно; пожељно је искуство на сличним пословима - није услов Посебна знања и вештине: • возачка дозвола Б категорије, користи се сопствено возило (рефундација утрошка горива) • пожељно добро познавање околних места пребивалишта Остали услови рада:... 

KYNETEC DOO

Palilula
pre 3 dana
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 1) Возач санитетског возила у болничким установама у Служби за техничке и друге...  ...1, 2 и 3 овог огласа су: средња стручна спрема, возачка дозвола б категорије (за радно место из подтачке 1), радно искуство у области... 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Zemun
pre 2 meseci
 ...машинска школа или познавање послова машинбравара и заваривача, потребно је радно искуство најмање 12 месеци, возачка дозвола Б категорије је пожељна не и обавезна. НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком... 

Radnja "PRO-MAX" NIŠ

Niš
pre 15 dana