На оглас могу конкурисати лица која поседују III и IV ниво квалификације. Контакт особа: Тијана Максимов Контакт телефон: (***) ***-**** Мејл адреса:  ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у ...

"ЗЛАТНИ КЛАС СЕНИОР" ДОО ЗРЕЊАНИН

Zrenjanin
pre 3 dana
 ...Возач у домаћем саобраћају Услед проширења производног и продајног капацитета потребних су нам енергетски и амбициозни људи за позицију: ВОЗАЧ КАМИОНА (ДВА ИЗВРШИЛАЦ А) Место рада – Београд (Борча) Задаци радног места: -Управљање возилом у складу са свим законом... 
Borča
pre mesec dana
На оглас могу конкурисати кандидати са одговарајућом средњом стручном спремом. Кандидати своје пријаве шаљу на емаил: ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без...

"МЛЕКОПРОДУКТ" ДОО Зрењанин

Zrenjanin
pre 15 dana
 ...ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ ул. Ћирила и Методија број 32  37000  Крушевац Возач у хитној медицинској помоћи на одређено време, најкасније до 31.08.2024. због повећаног обима посла, Одељење превоза-Одсек за превоз у оквиру хитне медицинске помоћи у Служби хитне медицинске... 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

Kruševac
pre 2 dana
 ...Возач радних машина, возач утоваривача НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано... 

Керамика Кањижа доо

Kanjiža
pre 11 dana
 ...ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 Возач санитетског возила на одређено време због повећаног обима посла, до добијања сагласности Министарства здравља за попуну радног места на неодређено време, а најдуже до 6 месеци УСЛОВИ: Поред услова утврђених... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44 Возач возила Б категорије (на неодређено време, са пуним радним временом) УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизаци... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ДОО ЗА ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Максима Горког 2 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Возач за управљање моторним возилом са прикључним возилом чија маса прелази 12000кг место рада Омољица УСЛОВИ: Возачка дозвола Е категорије,... 
Pančevo
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 1) Возач санитетског возила у болничким установама, у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад 3 месеца Услови за радно место 1: средње образовање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство у области... 
Zemun
pre 2 meseci
 ...кривични поступак издато од суда, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених фотокопија личне карте. Возач у хитној медицинској помоћи УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:... 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

Alibunar
pre 2 meseci
 ...Сремска Митровица, место рада Сремска Митровица - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Ниш, ОЈ деоница КМ Параћин, место рада Параћин 4) Возач моторног пружног возила у Сектору за електротехничке послове - 2 извршиоца и то: - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Нови Сад, ОЈ деоница... 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД

Beograd
pre 2 meseci
 ...издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу). 3) Возач санитетског возила за рад у Служби за хитну медицинску помоћ 2 извршиоца УСЛОВИ: III/V степен стручне спреме – КВ/ВК возач моторног... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ

Beograd
pre 2 meseci
 ..., 1.3.    Послужилац АТЦ, 3ССС (1 извршилац), 1.4.    Послужилац АТЦ, 3ССС (1 извршилац), 1.5.    Механичар за возила точкаше – возач, 4ССС (1 извршилац) и 1.6.    Механичар за ПП средства и судове под притиском, 4ССС (1 извршилац), Општи услови: –    да су кандидати... 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 19 dana
 ...инсталатер водовода и канализације, ССС – 2 извршиоца; 7)    електроинсталатер, ВКВ – 1 извршилац; 8)    механичар за возила точкаше – возач, ВКВ – 1 извршилац; 9)    електричар за интендантске машине, ССС – 1 извршилац; 10)    медицински техничар-возач, ССС – 1... 
Beograd
pre 25 dana
 ...лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем; II за Службу за техничке и друге сличне послове -1 возач санитетског возила на неодређено време са пробним радом од шест месеци Услови: Средње образовање; возачка дозвола Б категорије;... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...2 извршиоца 7) Инсталатер водовода и канализације, ССС 2 извршиоца 8) Електроинсталатер, ВКВ 9) Механичар за возила точкаше – возач, ВКВ 10) Електричар за интендантске машине, ССС 11) Руковалац, КВ 12) Медицински техничар - возач, ССС 2 извршиоца 13) Молер... 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...Врста рада: неодређено. Место рада : Лепосавић.  Радно искуство: неопходно. Степен образовања: Средња школа -  III степен (три године) Возач „Ц“ категорије УСЛОВИ: завршена средња школа, радно искуство на пословима возача „Ц“ категорије, возачка дозвола „Ц“ категорије.... 
Leposavić
pre 2 meseci
 ...стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопија решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу). Возач за рад у Служби за хитну медицинску помоћ 2 извршиоца УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

Beograd
pre mesec dana
 ...Ј деоница КМ Топчидер, место рада Београд - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Нови Сад, ОЈ деоница КМ Нови Сад, место рада Нови Сад 7. Возач моторног пружног возила у Секцији за ЕТП Београд, ОЈ деоница КМ Мала Крсна, место рада Мала Крсна, 1 извршилац; 8. Грађевински контролор... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 1) Возач санитетског возила у болничким установама у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад од три месеца 2) Домар/мајстор одржавања у Служби за техничке и друге сличне послове... 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Zemun
pre 2 meseci
 ...је у којој се врши попуна радних места: Гарда Војске Србије Радна местa којa се попуњавajу: 1.    Механичар за возила точкаше-возач, 1 извршилац,  2.    Механичар за рaчунаре, 1 извршилац,  3.    Механичар за ПП средства и судове под притиском, 1 извршилац,   4.... 
Srbija
pre 2 meseci
 ...за возила гусеничаре, ВКВ 1.6. Руковалац парних котлова са АТК, КВ (3. ССС) 1.7. Месар, ВКВ 1.8. Механичар за возила точкаше уј возач, ВКВ 1.9. Возач, ВКВ 1.10. Електромеханичар за возила точкаше, ВКВ У ВП 3720 Краљево: 1.11. Инсталатер водовода и канализаци... 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci