...РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69 Референт за финансијско-рачуноводствене послове на одређено време због повећаног обима посла од 6 месеци...  ...у врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке... 

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...НАРОДНИ ФРОНТ“ 11000 Београд, Краљице Наталије 62 Шеф одсека за рачуноводствене послове Одељења за финансијско-рачуноводствене послове на одређено...  ...е да кандидати наведу целокупно радно искуство, радна места, радне задатке и назив послодавца, • високо образовање, назив... 

ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“

Beograd
pre 2 meseci
 ...Београд, Краља Милутина 50 Референт за правне, кадровске и административне послове пробни рад од три месеца УСЛОВИ: Поред услова утврђених...  ...телефон и е-маил адресом Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документаци... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Kраља Милутина 50 Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове на одређено време, због повећаног обима посла до добијања...  ...сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Београд, Немањина 22-26 Самостални стручни сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: • основне академске студије на факултету из области економије или финансија; • познава... 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...а Милутина 50 Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове на одређено време због повећаног обима посла, до добијања сагласности...  ...за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...авају: 1. Радно место самостални саветник за финансијско-рачуноводствене послове, звање самостални саветник Служба за финансије и рачуноводство...  ...на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест... 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Srbija
pre 2 meseci
 ...Русанда“ Меленци расписује следећи: ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС На одређено време због повећаног обима посла на период...  ...и смешта их на предвиђено место, -        обавља физичке послове у кухињи и ресторану, -        обавља и друге послове из своје... 

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Zrenjanin
pre 4 dana
 ...Београд, Ресавска 69 Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове на одређено време због повећаног обима посла, од 24 месеца...  ...испиту ако га има; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду и други слични уговори или потврде о... 

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...стручне спреме – КВ/ВК возач моторног возила, возачка дозвола Б категорије, 1 година радог искуства на пословима возача. 4) Радник за послове режијског возача УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије, уверење да се против кандидата не води истрага... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...в.д. директора специјалне болнице расписује  Ј А В Н И  О Г Л А С за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 31.08.2024. године,  за послове              - Помоћни радник - 1 извршилац.             Опис послова:... 

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponi...

Niš
pre 4 dana
Рад на паковању, кројење и шивење обуће НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано...

ENEX EXPORT-IMPORT DOO

Grocka
pre 4 dana
ББ ТРЕДЕ ДОО Зрењанин Жарка Зрењанина 135 Рад у производњи НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла ...

ББ ТРЕДЕ ДОО ЗРЕЊАНИН

Zrenjanin
pre 5 dana
СПР Клас Крагујевац  Услови рада:  без обзира на ниво квалификације и на занимање радно искуство није неопходно рад у сменама могућност запослења на неодређено време Опис посла: Пекар, помоћни пекар Заинтересовани кандидати треба да се јаве послодавцу...

СПР Клас Крагујевац

Kragujevac
pre 26 dana
 ...Административни радник “Еко-Млек” Доо Крушевац, Каоник,  ул. Драгомира Марковића 21 Имејл: ****@*****.*** Контакт телефон: (***) ***-**** Пријава кандидата телефоном или мејлом НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су... 

"ЕКО-МЛЕК" ДОО КРУШЕВАЦ, КАОНИК

Kruševac
pre mesec dana
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

На оглас могу конкурисати лица са основном школом и лица за вршеним III и IV степеном стручне спреме.  Своје пријаве и биографије лица могу послати на емаил: ****@*****.*** Претходно искуство није битно јер послодавац обезбеђује обуку уз рад и стицанње...

МЛЕКОПРОДУКТ АД Зрењанин

Zrenjanin
pre 13 dana
МТЦ НИССАЛ ДОО Ниш Услови рада и остали услови: најмање завршена основна школа место рада: Нишка Бања, Ниш Заинтересовани кандидати се могу јављати на контакт телефон: (***) ***-****, или мејл адресу: ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, по...

МТЦ НИССАЛ ДОО Ниш

Niš
pre 12 dana
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним...  ...кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre mesec dana
 ...Радник у поизводњи млечних производа 2 извршиоца Потребне квалификације: - минимум III ниво квалификације - пожељно претходно искуство на истим или сличним пословима Задужења и одговорности: - рад на машинама за пријем млека и производњу сира - паковање и слага... 

МЛЕКАРА КАО НИКО ДОО

Stara Pazova
pre 12 dana
Рад на машини за производњу арматурне мреже  Адреса: ул. Књаза Милоша 75 Параћин Контакт особа: Јелена Динић Контакт телефон:(***) ***-**** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминаци...

ЉУБА ИНВЕСТ ДОО

Paraćin
pre 5 dana
 ...СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно...  ...I За Службу за економско финансијске послове -1 финансијско-рачуноводствени аналитичар...  ...ске послове -1 референт за финансијско рачуноводствене послове на одређено време ради замене... 
Srbija
pre 2 meseci
Litico DOO Niš Услови рада и остали услови: средњи ниво квалификације, пожељно техничке струке радно искуство је пожељно возачка дозвола Б категорије је пожељна Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: (***) ***-**** НАПОМЕНА: Сви изрази, по...

Litico DOO Niš

Niš
pre 4 dana
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним...  ...средњом стручном спремом – 5 извршилаца: I за Службу за правне послове Радник обезбеђења са оружјем / стражар на одређено време до... 
Srbija
pre 2 meseci
 ...,  а на  oснову указане потребе,  Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача, расписује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова Помоћни радник у техничкој служби  - Један (1) извршилац   Стручна спрема / образовањ... 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача

Loznica
pre 5 dana
Помоћни радник у кухињи Локал у Борчи тражи помоћног радника у кухињи. Рад у две смене. Прва од 08:00 до 15:30 друга од 15:00 до 22:30. Плаћен топли оброк. Контакт: (***) ***-****
Borča
pre 9 dana
Пријављивање кандидата на имејл адресу: ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима...

Слободан Живанов пр Јавни извршитељ Нови Сад

Novi Sad
pre 18 dana
ENEX  EXPORT-IMPORT  DOO  Лештане, Кружни  пут  42  Јављање  кандидата  према  договореним  терминима  за  разговор  на  наведену  адресу  од  7  до  15    часова  радним  данима  или  слање  пријава  на  e-mail: ****@*****.*** или  јављање  кандидата  на    тел ...

ENEX EXPORT-IMPORT DOO

Grocka
pre 2 dana
PRUR * DASH S * restoran Beograd,  Dušana Jovanovića 4  Kontakt osoba -  Goran Avramović Kontakt tel. (***) ***-**** e-mail  ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе ...

PR UR Dash s restoran

Voždovac
pre 10 dana
 ...Радник у призводњи - израда и монтажа делова за високонапонске трансформаторе. У обзир долазе кандидати 4 или 3 нивоа квалификација електро или машинске струке. Радни однос са повећаним ризиком. Радни однос се заснива на одређено време - 3 месеца,  радно искуство ни... 

Комел транформатори д.о.о. Београд Рипањ

Voždovac
pre 12 dana
Пријављивање кандидата на имејл адресу: ****@*****.*** или контакт телефон: (***) ***-****. НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто...

ГЕОМЕХАНИКА ДОО БЕОГРАД

Novi Sad
pre 13 dana