...INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE 11000 Beograd, Milana Kašanina 3 Biolog / molekularni biolog na poslovima kliničke laboratorijske genetike, na određeno vreme na zameni privremeno odsutne zaposlene USLOVI: Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske... 

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE

Beograd
pre 2 meseci
 ...GINEKOLOŠKO AKUŠERSKU KLINIKU ''NARODNI FRONT'' 11000 Beograd, Kraljice Natalije 62 Biolog/molekularni biolog Odeljenje za artificijalnu reproduktivnu tehniku sa dnevnom bolnicom, Kabinet za embriologiju. na određeno vreme 3 izvršioca USLOVI za rad na radnom mestu... 

GINEKOLOŠKO AKUŠERSKU KLINIKU ''NARODNI FRONT''

Beograd
pre 2 meseci
 ...jezik i književnost); master profesor predmetne nastave. Nastavnik biologije USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani biolog. Nastavnik istorije USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani istoričar. Nastavnik fizičkog vaspitanja USLOVI:... 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd
pre 2 meseci
 ...preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; pruža pomoć tokom postupaka i tehnika koje obavlja biolog u postupku BMPO; pravilno odlaže medicinski otpad; obavlja sve druge poslove i zadatke postavljene od načelnika odeljenja, šefa... 

GINEKOLOŠKO AKUŠERSKU KLINIKU ''NARODNI FRONT''

Beograd
pre 2 meseci
 ...INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE 11000 Beograd, Svetog Save 31 Molekularni biolog na određeno vreme do 6 meseci USLOVI: Visoko obrazovanje: - na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra... 

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

Beograd
pre 2 meseci
 ...INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE 11000 Beograd, Svetog Save 31 Molekularni biolog na određeno vreme do tri meseca USLOVI: Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra... 

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

Beograd
pre 2 meseci