Rezultati pretrage: 2 oglasa za posao

„GRADSKO POZORIŠTE ČAČAK“ Čačak JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE Direktora na mandatni period od četiri godine 1 ) Uslovi: Za direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sledeće uslove: - visoko obrazovanje iz oblasti... 

„GRADSKO POZORIŠTE ČAČAK“

Čačak
pre 2 meseci
 ...TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KNIĆ 34240 Knić, Dimitrija Mihailovića 1 Direktor na period od četiri godine Opis posla: Predstavlja i zastupa ustanovu; organizuje i rukovodi radom Turističke organizacije; stara se o zakonitosti rada ustanove; predlaže godišnji program... 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KNIĆ

Knić
pre 2 meseci