Posao Doktor medicine rada

2.806 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 22.9.2021. UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC 340...  ...određeno vreme od 12 meseci i sa probnim radom od 3 meseca Doktor medicine za potrebe...  ...krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadlež... 

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Kragujevac
pre 6 dana

Doktor medicine

Doktor medicine... Oglas važi od: 22.9.2021. UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE raspisuje konkurs za zdravstvene radnike sa visokom...  ...Kandidati, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili... 

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Beograd
pre 6 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 08.9.2021. INSTITUT ZA ORTOPEDIJU BANjICA 11000 Beograd Mihaila Avramovića 28 Doktor medicine – specijalista...  ...biografiju, sa adresom i kontakt telefonom. OSTALO: Probni rad je šest meseci. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom ili koje... 

INSTITUT ZA ORTOPEDIJU BANjICA

Beograd
pre 20 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 22.9.2021. DOM ZDRAVLjA ŽAGUBICA 12320 Žagubica, Nikole Pašića 22 e-mail: ****@*****.*** Doktor...  ...medicine na određeno vreme zbog povećanog obima posla, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa kućnim... 

DOM ZDRAVLjA ŽAGUBICA

Žagubica
pre 6 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 22.9.2021. DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE 12220 Veliko Gradi...  ...Doktor medicine na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do USLOVI:...  ...en stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske... 

DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE

Veliko Gradište
pre 6 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 22.9.2021. DOM ZDRAVLjA PROKUPLjE 18400 Prokuplje, Ćirila i...  ...unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika...  ...đuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede; propisuje lekove... 

DOM ZDRAVLjA PROKUPLjE

Prokuplje
pre 6 dana

Doktor medicine

 ...Radno mesto: Doktor medicine Poslodavac: DOM ZDRAVLJA "Dr MILENKO MARIN" Lokacija: Loznica Stručna sprema: Visokokvalifikovani radnik (VKV) VI/1 ECDL diploma: Nedefinisano Rok konkursa: 30. septembar 2021. Datum objave: 22. septembar 20... 

DOM ZDRAVLJA "Dr MILENKO MARIN"

Loznica
pre 5 dana

Doktor medicine

 ...punim radnim za sledeća radna mesta: 1)   doktor medicine - 3 izvršioca...  ...Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu(„Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54...  ...usloveoglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija kojemogu biti... 

Dom zdravlja Niš

Niš
pre 4 dana

Doktor medicine

 ...Doktor medicine ,,Dom zdravlja Sečanj”, Sečanj...  ...upis u imenik Komore, 4. dozvola za rad – licenca izdata od nadležne komore. Zainteresovani...  ...stepen (4-6 godine) Obrazovanje kandidata Medicina Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno... 

Dom zdravlja Sečanj

Sečanj
pre 6 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 15.9.2021. DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC 12000 Požarevac Jovana...  ...unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika...  ...nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Službe.... 

DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC

Požarevac
pre 13 dana

Doktor medicine

 ...Radno mesto: Doktor medicine Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VELIKO GRADISTE Lokacija: Veliko Gradište Stručna sprema: Visoka stručna sprema (VSS) VII/1 ECDL diploma: Nedefinisano Rok konkursa: 30. septembar 2021. Datum objave: 22. septembar... 

DOM ZDRAVLJA VELIKO GRADISTE

Veliko Gradište
pre 5 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 22.9.2021. OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC 18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144 Doktor medicine na određeno...  ...2 izvršioca USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, doktor medicine, polo... 

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC

Aleksinac
pre 6 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 08.9.2021. DOM ZDRAVLjA ODžACI Odžaci, Mostonga 25 tel. (***) ***-**** Doktor medicine na određeno...  ...: kopiju dokaza o položenom stručnom ispitu (dozvola za rad – licenca), overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, kratku... 

DOM ZDRAVLjA ODžACI

Odžaci
pre 20 dana

Doktor medicine

 ...Doktor medicine Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Gejzer” Sijarinska banja, Medveđa...  ...radnicima i saradnicima , – radi na podizanju zdravstvene kulture pacijenata...  ...stepen (4-6 godine) Obrazovanje kandidata Medicina Radno iskustvo u zanimanju Više od 6... 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska ban...

Sijarinska Banja
pre 19 dana

Doktor medicine

Doktor medicine „Dom zdravlja Doljevac“, Doljevac...  ...sanitetskim prevozom Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/20... 

Dom zdravlja Doljevac

Doljevac
pre 13 dana

Doktor medicine

 ...Doktor medicine “Institut za onkologiju Vojvodine”, Novi Sad...  ...i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke... 

Institut za onkologiju Vojvodine

Novi Sad
pre 28 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 08.9.2021. ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA 17530 Surdulica Srpskih vladara 111 tel. (***) ***-****, 815-182 Doktor medicine USLOVI: VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit, licenca. Uz prijavu na oglas dostaviti: overenu fotokopiju... 

ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA

Surdulica
pre 20 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 15.9.2021. DOM ZDRAVLjA BELA CRKVA 26340 Bela Crkva, Jovana Popovića bb tel. (***) ***-**** Doktor medicine na određeno vreme (duži period) 3 izvršioca USLOVI: VII/1 stepen stručnosti, završen medicinski fakultet; položen stru... 

DOM ZDRAVLjA BELA CRKVA

Bela Crkva
pre 13 dana

Portir; Doktor medicine

Portir; Doktor medicine Oglas važi od: 22.9.2021. DOM ZDRAVLjA UB 14210 Ub, Dobrosava Simića 1 tel. (***) ***-**** Portir USLOVI: srednje obrazovanje; državljanstvo Republike Srbije. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom... 

DOM ZDRAVLjA UB

Ub
pre 6 dana

Doktor medicine

Doktor medicine Oglas važi od: 22.9.2021. OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC 37000 Kruševac, Kosovska 16 1. Doktor medicine za rad u Službi za neurologiju Opšte bolnice Kruševac, sa probnim radom od 3 meseca USLOVI: medicinski fakultet, VII/1 stepen, stručni ispit; licenca... 

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC

Kruševac
pre 6 dana