Rezultati pretrage: 5 oglasa za posao

 ...Firmi DJ Spot potreban je diplomirani pravnik/ca.  Opšti uslovi: VII-1 nivo kvalifikacije, diplomirani pravnik/ca Napredno poznavanje...  ...Vođenje evidencije o zaposlenima Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rešenja i drugih pravnih akata) Izdavanje potvrda... 

D.J. SPOT DOO LAPOVO

Kragujevac
pre 4 dana
 ...Firmi DJ Spot potreban je diplomirani pravnik/ca.  Opšti uslovi: VII-1 nivo kvalifikacije, diplomirani pravnik/ca Napredno poznavanje...  ...Vođenje evidencije o zaposlenima Izrada pojedinačnih pravnih akata (ugovora, rešenja i drugih pravnih akata) Izdavanje potvrda... 

D.J. SPOT DOO LAPOVO

Kragujevac
pre 5 dana
 ...Vrednosni sistem organizacije koja motiviše i nagrađuje. Dokumentacija se dostavlja poštom na adresu: Kompanija „Sloboda“ AD Čačak, RJ Pravni i kadrovski poslovi, ul. Ratka Mitrovića bb, 32000 Čačak. Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati.  Rok važenja oglasa... 

Kompanija „SLOBODA“ AD

Čačak
pre 16 dana
 ...samostalni savetnik: Opis poslova: Obrađuje složene predmete, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija i izveštava o stanju u pojedinačnim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, prati i proučava praksu sudova i međunarodnih... 
Kraljevo
pre 2 meseci
 ...sudu, obavlja i druge kadrovske i presonalne poslove po nalogu predsednika suda. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim... 

OSNOVNI SUD U GORNjEM MILANOVCU

Gornji Milanovac
pre 2 meseci