...imejl adresu, potpune podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs. Prijava mora biti svjeručno potpisana. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto... 

OSNOVNI SUD U JAGODINI

Jagodina
pre 2 meseci