Posao Službenik pisarnice Niš

1 oglas za posao

Rezultati pretrage:

Nastavnik ekonomske grupe predmeta za predmete

 ...radnog vremena USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020): da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (... 
Niš
pre 21 dan