...ДОО ЗА ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Максима Горког 2 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Возач за управљање моторним возилом са прикључним возилом чија маса прелази 12000кг место рада Омољица УСЛОВИ: Возачка дозвола Е категорије,... 
Pančevo
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 Возач санитетског возила на одређено време због повећаног обима посла, до добијања сагласности Министарства здравља за попуну радног места на неодређено време, а најдуже до 6 месеци УСЛОВИ: Поред услова утврђених... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44 Возач возила Б категорије (на неодређено време, са пуним радним временом) УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизаци... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 1) Возач санитетског возила у болничким установама, у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад 3 месеца Услови за радно место 1: средње образовање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство у области... 
Zemun
pre 2 meseci
 ...кривични поступак издато од суда, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених фотокопија личне карте. Возач у хитној медицинској помоћи УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:... 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

Alibunar
pre 2 meseci
 ...Сремска Митровица, место рада Сремска Митровица - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Ниш, ОЈ деоница КМ Параћин, место рада Параћин 4) Возач моторног пружног возила у Сектору за електротехничке послове - 2 извршиоца и то: - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Нови Сад, ОЈ деоница... 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД

Beograd
pre 2 meseci
 ...издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу). 3) Возач санитетског возила за рад у Служби за хитну медицинску помоћ 2 извршиоца УСЛОВИ: III/V степен стручне спреме – КВ/ВК возач моторног... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...инсталатер водовода и канализације, ССС – 2 извршиоца; 7)    електроинсталатер, ВКВ – 1 извршилац; 8)    механичар за возила точкаше – возач, ВКВ – 1 извршилац; 9)    електричар за интендантске машине, ССС – 1 извршилац; 10)    медицински техничар-возач, ССС – 1... 
Beograd
pre 25 dana
 ...стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопија решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу). Возач за рад у Служби за хитну медицинску помоћ 2 извршиоца УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

Beograd
pre mesec dana
 ...Ј деоница КМ Топчидер, место рада Београд - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Нови Сад, ОЈ деоница КМ Нови Сад, место рада Нови Сад 7. Возач моторног пружног возила у Секцији за ЕТП Београд, ОЈ деоница КМ Мала Крсна, место рада Мала Крсна, 1 извршилац; 8. Грађевински контролор... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 1) Возач санитетског возила у болничким установама у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад од три месеца 2) Домар/мајстор одржавања у Служби за техничке и друге сличне послове... 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Zemun
pre 2 meseci