...МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ 11000 Београд, Немањина 3/10 Возач УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, стечено средње образовање, најмање две године радног искуства; пробни рад од три месеца. Стручна оспособљеност, знање и вештине односно компетенције које се... 

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Возач у домаћем саобраћају Услед проширења производног и продајног капацитета потребних су нам енергетски и амбициозни људи за позицију: ВОЗАЧ КАМИОНА (ДВА ИЗВРШИЛАЦ А) Место рада – Београд (Борча) Задаци радног места: -Управљање возилом у складу са свим законом... 
Borča
pre 2 dana
 ...Потребан возач Б категорије Компанији из Котежа – Потребан возач Б категорије са искуством и базичним познавањем енглеског. Возе се пик ап возила, радно време од понедељка до петка, сваки викенд слободан, ради се од 11 до 18 часова. Развоз на територији града Београда.... 
Borča
pre 17 dana
 ...ДОО ЗА ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Максима Горког 2 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Возач за управљање моторним возилом са прикључним возилом чија маса прелази 12000кг место рада Омољица УСЛОВИ: Возачка дозвола Е категорије,... 
Pančevo
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31 Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви на одређено време до три месеца трајања због повећаног обима посла УСЛОВИ: средње образовање. Изузетно: основно образова... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ИНОС ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО 11400 Младеновац, Савића млин1Б тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Возач Ц категорије УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство није обавезно; потребна возачка дозвола Ц категори... 

ИНОС ИНДУСТРОСИРОВИНА ДОО

Mladenovac
pre 2 meseci
 ...ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 Возач санитетског возила на одређено време због повећаног обима посла, до добијања сагласности Министарства здравља за попуну радног места на неодређено време, а најдуже до 6 месеци УСЛОВИ: Поред услова утврђених... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci
 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44 Возач возила Б категорије (на неодређено време, са пуним радним временом) УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизаци... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Возач Б категорије потребан Возач (Б категорија) – потребан фирми која се бави дистрибуцијом прехрамбене робе у Крњачи. Радно време: пон-пет: 06h-14h субота: слободан дан недеља: 08h-16h (свака друга) Опис посла: – одлазак у набавку – испомоћ код утовара/истовара... 
Borča
pre mesec dana
 ...ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ” 11000 Београд, Пастерова 1 Возач возила „Б” категорије на одређено време због повећаног обима посла а најдуже до 30.09.2022.године УСЛОВИ: средње образовање; изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступа... 

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ”

Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 1) Возач санитетског возила у болничким установама, у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад 3 месеца Услови за радно место 1: средње образовање; возачка дозвола Б категорије; радно искуство у области... 
Zemun
pre 2 meseci
 ...кривични поступак издато од суда, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених фотокопија личне карте. Возач у хитној медицинској помоћи УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:... 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

Alibunar
pre 2 meseci
 ...Сремска Митровица, место рада Сремска Митровица - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Ниш, ОЈ деоница КМ Параћин, место рада Параћин 4) Возач моторног пружног возила у Сектору за електротехничке послове - 2 извршиоца и то: - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Нови Сад, ОЈ деоница... 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД

Beograd
pre 2 meseci
 ...здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа из плана мрежа здавствених установа Србије о радном стажу) 4. Возач санитетског возила у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком... 
Preševo
pre 2 meseci
 ...издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу). 3) Возач санитетског возила за рад у Служби за хитну медицинску помоћ 2 извршиоца УСЛОВИ: III/V степен стручне спреме – КВ/ВК возач моторног... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ

Beograd
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или фотокопија решења о упису у Комору ( ако кандидат није у радном односу). Возач за рад у Служби за хитну медицинску помоћ 2 извршиоца УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

Beograd
pre 5 dana
 ...2 извршиоца 7) Инсталатер водовода и канализације, ССС 2 извршиоца 8) Електроинсталатер, ВКВ 9) Механичар за возила точкаше – возач, ВКВ 10) Електричар за интендантске машине, ССС 11) Руковалац, КВ 12) Медицински техничар - возач, ССС 2 извршиоца 13) Молер... 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем; II за Службу за техничке и друге сличне послове -1 возач санитетског возила на неодређено време са пробним радом од шест месеци Услови: Средње образовање; возачка дозвола Б категорије;... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre mesec dana
 ...поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима. 5. Возач инструктор у Служби за обуку и упошљавање у звању референт 1 извршилац Услови: Завршена средња школа, саобраћајне струке, положен... 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 1) Возач санитетског возила у болничким установама у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске службе, пробни рад од три месеца 2) Домар/мајстор одржавања у Служби за техничке и друге сличне послове... 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Zemun
pre 25 dana
 ...средства (1 извршилац), 4. Механичар за муницију и МЕС (1 извршилац), 5. Механичар за погонску опрему и инсталације (1 извршилац), 6. Возач аутобуса (1 извршилац), 7. Возач вучног воза (1 извршилац) и 8. Руковалац парних котлова са АТК (5 извршилаца) I Општи услови:... 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...Ј деоница КМ Топчидер, место рада Београд - 1 извршилац у Секцији за ЕТП Нови Сад, ОЈ деоница КМ Нови Сад, место рада Нови Сад 7. Возач моторног пружног возила у Секцији за ЕТП Београд, ОЈ деоница КМ Мала Крсна, место рада Мала Крсна, 1 извршилац; 8. Грађевински контролор... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...је у којој се врши попуна радних места: Гарда Војске Србије Радна местa којa се попуњавajу: 1.    Механичар за возила точкаше-возач, 1 извршилац,  2.    Механичар за рaчунаре, 1 извршилац,  3.    Механичар за ПП средства и судове под притиском, 1 извршилац,   4.... 
Srbija
pre mesec dana
 ...за возила гусеничаре, ВКВ 1.6. Руковалац парних котлова са АТК, КВ (3. ССС) 1.7. Месар, ВКВ 1.8. Механичар за возила точкаше уј возач, ВКВ 1.9. Возач, ВКВ 1.10. Електромеханичар за возила точкаше, ВКВ У ВП 3720 Краљево: 1.11. Инсталатер водовода и канализаци... 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci