...ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР 11000 Београд, Велимира Бате Живојиновића 16 Помоћни радник у Служби заједничких послова, пробни рад од 6 месеци УСЛОВИ: основна школа. Кандидати подносе: пријаву на оглас; кратку биографију; оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном... 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Beograd
pre 2 meseci
Помоћна радница у кухињи потребна Ресторану Good Stuff у Борчи потребна помоћна радница у кухињи. Звати на: (***) ***-**** Оглас актуелан
Borča
pre 26 dana
 ...ФАБРИКА ОБУЋЕ ПАРИЛАБ Д.О.О . 26310 Алибунар Радник у производњи обуће 30 извршиоца УСЛОВИ: Опис послова: припрема материјала за производни процес, кројење, шивење и монтажа делова и комплетне обуће, обављање процеса производње у складу са дефинисаним технолошким... 

.

Alibunar
pre 2 meseci
 ...БЛАГОЈЕВ НАСЛЕДНИК ИНТЕРИОРС&ФУРНИТУРЕ 11400 Младеновац, Војводе Вићентија 247 тел. (***) ***-**** Радник у производњи склапање и монтирање намештаја 2 извршиоца Радник у производњи шмирглање елемената намештаја и одржавање погона 2 извршиоца УСЛОВИ: Радно... 

БЛАГОЈЕВ НАСЛЕДНИК ИНТЕРИОРС&ФУРНИТУРЕ

Mladenovac
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за: ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ/ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 15 dana
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 1) Возач санитетског возила у болничким установама, у Служби за техничке и друге сличне послове...  ...послове, Немедицинске службе, пробни рад 3 месеца 3 извршиоца 4) Помоћни радник у Служби за техничке и друге сличне послове, Немедицинске... 
Zemun
pre 2 meseci
 ...почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо...  ...: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце. Помоћни радник на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Пастерова 14 Виши радиолошки техничар у радиотерапији на одређено време ради замене...  ...испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Сервирка...  ...љења исхране и хигијене 2 извршиоца Помоћни радник за потребе Одељења исхране и хигиј... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеци за: ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...о завршеној средњој школи; доказ о знању рада на рачунару. Помоћни радник за потребе Одељења исхране и хигијене УСЛОВИ: основна школа...  ...исхране и хигијене, на одређено време ради повећаног обима посла, у трајању од 6 месеци 4 извршиоца УСЛОВИ: средње образовање;... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...СТУДИЈА „ВИСАН“ 11080 Београд, Тошин бунар 7а тел. /факс: (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** web site: Конкурс за пријем у радни однос: а) на неодређено време - професор струковних студија - библиотекар - информатичар б) на одређено време - виши... 
Beograd
pre 2 meseci
Потребан радник/ца за рад у кафићу Потребан радник/ца за рад у кафићу. Искуство није неопходно. Редовна плата и пријава. Могућност договора око  броја радних дана у недељи. Број телефона за информације (***) ***-**** Оглас актуелан
Borča
pre 12 dana
 ...БИО-ТЕО ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД 26000 Панчево Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 76 Радник у производњи лековитог биља место рада Банатско Ново Село Рад у сменама, обезбеђен превоз Слање пријаве за посао на имејл: ****@*****.*** Лице за контакт: Јован Марић, телефон... 

БИО-ТЕО ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД

Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним...  ...јању до 3 месеца III за Клинику за васкуларну хирургију -1 помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима на одређ... 
Srbija
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за: ПОМОЋНЕ РАДНИКЕ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 10 ИЗВРШИОЦА... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД Београд, Немањина 6 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 80 извршилаца Послови који се попуњавају на неодређено време: 1. Главни пројектант у Секцији за саобраћајне послове Београд место рада Београд, 2 извршиоца 2. Главни... 
Beograd
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...Београд, Пастерова 14 Виши радиолошки техничар у дијагностици на одређено време од 6...  ...стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству....  ..., за потребе Одељења исхране и хигијене Помоћни радник на одређено време од 6 месеци ради... 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 2 Расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним...  ...посла до 3 месеца 2 извршиоца УСЛОВИ: средње образовање. Помоћни радник са нижом стручном спремом - спремачица просторија у којима... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са...  ...Службе за болничку епидемиологију и хигијену исхране - 1 помоћни радник-паковање санитетског материјала на неодређено време са пробним... 
Srbija
pre 2 meseci
 ...ДЕДИЊЕ“ Београд, Хероја Милана Тепића 1 Помоћни – транспортни радници на Одељењу за...  ...доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг ПИО фонда...  ...систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Института за кардиоваскуларне... 

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Beograd
pre 2 meseci
 ...Радник на одржавању Фабрика намештаја, налази се на Вилиним Водама. Бави се производњом плочастог и тапацираног намештаја врхунског квалитета. Расписујемо конкурс за пријем у радни однос у Београду на радном месту – Радник у одржавању у салону намештаја. Стручна спрема... 
Borča
pre 12 dana
 ...УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла а најдуже до 31.05.2024. године у складу са позитивним прописима и то за: ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 15 dana
 ...КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Београд, Вукова 9 Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, на замени запослених које су привремено спречене за рад а најдуже до повратка одсутних са породиљских одсустава, односно одсустава са рада ради посебне неге детета... 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Beograd
pre 2 meseci
 ...CERAMICA LUX DOO Међулужје 11400 Младеновац, 11. октобра 62 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Административни радник за рад у канцеларији пробни рад је два месеца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; потребно знање рада на рачунару, страни језик почетни... 

CERAMICA LUX DOO

Mladenovac
pre 2 meseci
 ...ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Максима Горког 2 тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Административни радник на одређено време, место рада Омољица УСЛОВИ: образовање: IV степен стручне спреме - економски техничар. Посебна знања и вештине:... 

ДОО ЗА ТРГОВИНУ БОЖИЋ И СИНОВИ ПАНЧЕВО

Pančevo
pre 2 meseci
 ...ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1) расписује ЈАВНИ КОНКУРС За пријем лица у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се врши попуна формацијских... 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...Београд, Косовска 31 Оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно правобранилаштво, Београд, Косовска 31. II Раднa местa којa се попуњавају: 1. Правобранилачки помоћник-саветник, у звању саветник у Оде... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр....  ...учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног... 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Beograd
pre 2 meseci
 ...ВИШИ СУД У ШАПЦУ 15000 Шабац, Господар Јевремова 8 тел. (***) ***-**** Записничар у звању референт Опис послова: записничар – по...  ...места у државном органу; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа; да учесник... 
Šabac
pre 2 meseci
 ...МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ Београд, Немањина 3/10 Радник обезбеђења без оружја УСЛОВИ: Место рада – Музеј наивне и маргиналне уметности - огранак  галерија у Јагодини. образовање трећег или четвртог степена, одговарајућа лиценца за вршење основних послова службеника... 

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ

Beograd
pre 2 meseci