Rezultati pretrage: 105 oglasa za posao

 ...ГМЛ Инжењеринг - Крагујевац Услови рада: IV ниво квалификације - грађевински техничар Заснивање радног односа на одређено време Пожељно радно искуство више од 3 месеца Теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана Предвиђен пробни рад 1 месец Познава... 

ГМЛ Инжењеринг - Крагујевац

Kragujevac
pre 20 dana
Пријављивање кандидата на имејл адресу: ****@*****.*** или на контакт телефон: (***) ***-**** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим ...

Ветеринарска амбуланта за кућне љубимце Др Личина Вет Нови С...

Novi Sad
pre 13 dana
 ...AU Pharma Plus - Крагујевац Услови рада: IV ниво квалификације - фармацеутски техничар Заснивање радног односа на одређено време, до повратка одсутног радника Радно искуство није неопходно Предвиђен рад у сменама Лиценца Коморе  за фармацеутског техничара... 

AU Pharma Plus - Крагујевац

Kragujevac
pre 18 dana
 ...Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом  Један ( 1 ) извршилац на радно место Виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер - Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине... 

Gradski zavod za javno zdravlje

Stari Grad
pre 3 dana
 ...ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ 21000 Нови Сад, Футошка 121 Лабораторијски техничар у дијагностици на одређено време, али не дуже од 24 месеца због повећаног обима послова, у Центру за вирусологију УСЛОВИ: - средње образовање здравствене струке у трајању од... 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Novi Sad
pre 2 meseci
 ...ивања конкурса са назнаком (субјецт) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место: Медицинска сестра/техничар на неодређено време – 6 извршиоца“. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће... 

KBC "Bežanijska kosa"-Beograd

Zemun
pre 4 dana
Кандидати који испуњавају услове огласа потребно је да позову послодавца на контакт телефон: (***) ***-**** ради заказивања разговора за посао, контакт особа је Ана Кнежевић или да радну биографију доставе послодавцу на имејл адресу: ****@*****.*** Предвиђен...

ZAVOD "MR SMILE"

Novi Beograd
pre 6 dana
 ...ДО 31.10.2024.ГОДИНЕ                                               ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА  1. Радно место :  ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ                                  ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА ДО 31.10.2024.ГОДИНЕ,... 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska ban...

Medveđa
pre 3 dana
 ...I Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом 1. Два (2) извршиоца на радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до шест месеци... 

Gradski zavod za javno zdravlje

Stari Grad
pre 6 dana
 ...Наставник прве помоћи УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар са предходно завршеном средњом медицинском школом, доктор медицине, доктор стоматологије Наставник за предмет здравствена нега теори... 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Beograd
pre 2 meseci
 ...године, расписује се ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос Оглашава се пријем у радни однос за радно место Медицинска сестра/техничар, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, 5 извршиоца Услови за заснивање радног односа: Завршена средња... 

Институт за плућне болести Војводине

Novi Sad
pre 5 dana
Заинтересовани кандидати могу се јавити на телефон: (***) ***-**** Контакт особа: Јаковљевић Предраг или своје радне биографије слати на имејл: ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе...

АУТОЦЕНТАР ПЕДА ДОО ЈАГОДИНА

Jagodina
pre 20 dana
 ...радникe са средњом стручном спремом – 2 извршиоца: I за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - УЦ Медицинска сестра - техничар општег смера пробни рад од шест месеци 2 извршиоца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме општег смера и положен стручни испит.... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci
 ...године, расписује се ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос Оглашава се пријем у радни однос за радно место Виши радиолошки техничар у дијагностици, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом  1   извршилац, Услови за заснивање радног односа: Високо... 

Институт за плућне болести Војводине

Novi Sad
pre 5 dana
 ...ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ Зубни техничар на одређено време од 6 месеци, у Служби стоматолошке здравствене заштите Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Косово Поље. Поред општих услова утврђених Законом о раду... 
Kosovo Polje
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...ВРЕМЕ  ДО 31.10.2024.ГОДИНЕ                                           ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА  1. Радно место :  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ                                  ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА,                                  СА ПУНИМ  РАДНИМ... 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska ban...

Medveđa
pre 3 dana
 ...ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ 12223 Голубац, Трг палих бораца бб. Медицинска сестра – техничар на одређено време, на два месеца 1 извршилац УСЛОВИ: ССС-IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,положен стручни испит. Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу:... 

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

Golubac
pre 18 dana
 ...ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА Београд 1. Медицинска сестра / техничар у стационару (одељењска сестра) у Одељењу интерне медицине (стационар), на период до 3 месеца Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњава... 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

Beograd
pre 2 meseci
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА БЕОГРАД Жарково, Ратка Ресановића1 контакт Анна Павковић (***) ***-**** и имејл адреса: ****@*****.*** НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминаци...

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА БЕОГРАД

Čukarica
pre 16 dana
 ...ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „Др РАДОВАН БУЛАТОВИЋ” ПЕЋ тел. (***) ***-**** e-mail: ****@*****.*** Лабораторијски техничар Опис послова за радно место лабораторијски техничар: узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка... 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „Др РАДОВАН БУЛАТОВИЋ” ПЕЋ

Peć
pre 2 meseci