Техничар одржавања уређаја и опреме

 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44 Техничар одржавања уређаја и опреме на одређено време због повећаног обима послова до 6 месеци УСЛОВИ: средње образовање. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизациј... 
Beograd
pre 4 dana

Лабораторијски техничар

 ...ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА “НАРОДНИ ФРОНТ” 11000 Београд, Краљице Наталије 62 Лабораторијски техничар на одређено време (са пробним радом од 3 месеца) 2 извршиоца УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лицента; најмање 6 месеци искуства у наведеном звању... 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестра - техничар

 ...ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31 Медицинска сестра – техничар у трансфузиологији на одређено време до шест месеци, због повећаног обима посла Опис посла: имунохематолошка обрада крви, припрема тест еритроцита за одређивање крвних... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 26 dana

Медицинска сестра - техничар

 ...КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“ 11000 Београд, Сокобањска 13 тел. (***) ***-**** Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима, на одређено време 5 извршилаца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа; положен стручни испит... 

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Beograd
pre mesec dana

Физиотерапеутски техничар

 ...ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69 e-mail: ****@*****.*** Физиотерапеутски техничар на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима посла УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, физиотерапеутски техничар. Додатна знања / испити / радно... 

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci

Физиотерапеутски техничар

 ...пробним радом од 6 месеци за: ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ: за Ковид болницу -1 физиотерапеутски техничар са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за рад у Одељењу лабораторијске дијагностике Услови:... 
Srbija
pre 2 meseci

Зубни техничар

 ...ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР 11000 Београд Велимира Бате Живојиновића 16 Зубни техничар у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, пробни рад од 6 месеци УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни испит и лиценца. Кандидати уз пријаву подносе: кратку биографију... 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестра - техничар; Спремач/ица

 ...ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69 Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима 2 извршиоца УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицинска сестра – техничар. Додатна знања / испити / радно искуство: положен стручни испит за... 

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 19 dana

Медицински техничар

 ...ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД 11000 Београд, Булевар Франше Д' Епереа 5 Медицински техничар за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Заводу за ургентну медицину Београд УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне... 

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестара - техничар

 ...ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“ Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1 Медицинска сестара – техничар општег смера, на одређено време од 3 месеца 20 извршилаца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинске струке, одговарајућег смера, и положен стручни... 

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестра - техничар

 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44 Медицинска сестра – техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутно... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Beograd
pre mesec dana

Медицинска сестра - техничар

 ...ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50 e-mail: ****@*****.*** Медицинска сестра – техничар на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера) пробни рад од три месеца 2 извршиоца УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24. Закона... 

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

Beograd
pre 2 meseci

Виши лабораторијски техничар; Лабораторијски техничар у дијагностици

 ...ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31 Лабораторијски техничар у дијагностици на одређено време до шест месеци Опис посла: послови приликом узимања крви (пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за анализе, одређивање хемоглобина... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 14 dana

Медицинска сестра техничар

 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ Београд Медицинска сестра техничар на болничким одељењима на одређено време, због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка ( са пуним радним временом) 3 извршиоца Опис посла: сaмoстaлнo... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Beograd
pre 2 meseci

Ветеринарски техничар

 ...ДЕЛТА АГРАР ДОО 11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8а Ветеринарски техничар место рада Владимировац, општина Алибунар Опис посла: •    учествује у процесу оплодње стоке •    одговоран је за правилно руковање и одржавање објеката и опреме •    прати исправност... 

ДЕЛТА АГРАР ДОО

Beograd
pre 2 meseci

Виши лабораторијски техничар

 ...ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31 Виши лабораторијски техничар на одређено време до три месеца због повећаног обима посла УСЛОВИ: високо образовање: -на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису ко... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестра - техничар

 ...ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР 26310 Алибунар Медицинска сестра – техничар УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: • средње образовање, • стручни испит. • лиценца за рад Опис послова утврђени су Правилником... 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

Alibunar
pre 2 meseci

Медицинска сестра - техничар

 ...СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА” 11000 Београд, Немањина 2 Медицинска сестра – техничар на одређено време ради повећаног обима посла, најдуже до 31.03.2023. године, пробни рад од три месеца 3 извршиоца Медицнска сестра – техничар на одређено време, ради замене... 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестра - техничар

 ...радникe са средњом стручном спремом – 2 извршиоца: I за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - УЦ Медицинска сестра - техничар општег смера пробни рад од шест месеци 2 извршиоца УСЛОВИ: IV степен стручне спреме општег смера и положен стручни испит.... 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Srbija
pre 2 meseci

Доктор медицине; Лабораторијски техничар

 ...е дужан достави: фотокопију дипломе, фотокопију лиценце, уверење о положеном стручном испиту, кратку биографију. Лабораторијски техничар у дијагностици, на одређено време до три месеца, због повећаног обима посла УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; на... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci

Виша медицинска сестра - техничар; Медицинска сестра - техничар

 ...ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3 Виша медицинска сестра – техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност са пробним радом у трајању од 6 месеци Виша медицинска сестра – техничар у осталим стационарним... 

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Beograd
pre 2 meseci

Лабораторијски техничар

 ...ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР 11000 Београд Велимира Бате Живојиновића 16 Лабораторијски техничар у Служби лабораторијске дијагностике, пробни рад од 6 месеци 2 извршиоца УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит и лиценца. Кандидати прилажу следећу документацију... 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Beograd
pre 2 meseci

Медицинскa сестрa - техничар у амбуланти

 ...ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ Београд, Џорџа Вашингтона 17 Медицинскa сестрa – техничар у амбуланти УСЛОВИ: средње образовање, диплома средње медицинске школе општег смера; стручни испит; лиценца; најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре... 

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ

Beograd
pre 2 meseci

Доктор стоматологије; Зубни техничар

 ...фотокопију извода из Матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном. Зубни техничар УСЛОВИ: Средње образовање; Стручни испит; лиценца. Најмање шест месеци радног искуства у звању зубни техничар. Кандидати су... 

ДОМ ЗДРАВЉА “САВСКИ ВЕНАЦ”

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестра / техничар

 ...ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14 Медицинска сестра / техничар за потребе Клинике за онколошку хирургију, Клинике за интернистичку онкологију, Клинике за радијациону онкологију на одређено време, ради замене одсутног запосленог... 
Beograd
pre 2 meseci

Возач; Лабораторијски техничар

 ...спољних сарадника, материјала, сировина и др.,одржавање возила, помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др. Лабораторијски техничар у дијагностици на одређено време ради замене привремено одсутне запослене најдуже до њеног повратка УСЛОВИ: средње образовање.... 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

Beograd
pre 2 meseci

Медицинска сестра - техничар

 ...ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА Београд Медицинска сестра – техничар у амбуланти, у Служби за здравствену зажтиту жена, на одређено време због повећаног обима посла на период ангажовања до 3 месеца УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утвр... 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

Beograd
pre 24 dana

Лабораторијски техничар; Доктор медицине

 ...ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ 21000 Нови Сад, Футошка 121 Лабораторијски техничар у дијагностици на одређено време, али не дуже од 24 месеца због повећаног обима послова, у Центру за вирусологију УСЛОВИ: - средње образовање здравствене струке у трајању од... 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Novi Sad
pre 2 meseci

Виши / струковни радиолошки техничар

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 6 месеци за: ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ / СТРУКОВНОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ...
Srbija
pre 2 meseci

Ликвидатор; Медицинска сестра - техничар

 ...из матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. Медицинска сестра – техничар на одређено време до три месеца, због повећаног обима посла у Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем и патронажом... 

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

Beograd
pre 2 meseci