...epicentara zemljotresa; obavlja rutinsku analizu i obradu GPS podataka; kreira i ažurira baze digitalnih seizmograma, akcelerograma, GPS i GIS podataka; vrši numerički proračun mehanizama žarišta; utvrđuje i ažurira parametre jednačine makroseizmičkog polja; determiniše... 
Beograd
pre 2 meseci