Posao Pisarnice Beograd

10 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Više radnih mesta

 ...mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Telefon za kontakt (***) ***-****. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznač... 

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Kragujevac
pre 26 dana

Doktor

 ...dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli pored pisarnice u prizemlju Doma zdravlja Rakovica. Prijave slati poštom na adresu: Dom zdravlja Rakovica 11090 Beograd, ulica Kraljice Jelene broj... 

DOM ZDRAVLjA RAKOVICA

Beograd
pre 5 dana

Biolog

 ...mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon 034/50-52-73. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na... 

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Kragujevac
pre 5 dana

Referent za finansijsko računovostvene poslove

 ...adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije) predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (soba br. 3) na trećem spratu u ul. Bulevar maršala Tolbuhina br. 30. Kandidati su dužni da na prijavi naznače za koje... 

DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD

Beograd
pre 5 dana

Magistar farmacije

 ...mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon 034/50-52-73. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Univerzitetski klinički centar Kragujevac ulica Zmaj Jovina 3... 

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Kragujevac
pre 5 dana

Referent ekspedicije

 ..., vodi odgovarajuće pomoćne knjige (knjiga preporuka, dostavna knjiga sl.), obavlja poslove arhivara i druge poslove po nalogu šefa pisarnice. USLOVI: Kandidat treba da poseduje IV stepen srednje stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine... 

PREKRŠAJNI SUD U SMEDEREVU

Smederevo
pre 19 dana

Referent za finansijsko računovodstvene poslove

 ...izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon 034/50-52-73. Prijave se podnose lično zatvorenoj koverti preko pisarnice Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Univerzitetskog klinički centar Kragujevac, ulica Zmaj Jovina... 

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Kragujevac
pre 5 dana

Doktor medicine

 ...Instituta za mentalno zdravlje i neće se dostavljati učesnicima oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu sa naznakom: “Za javni oglas” ili predati lično u pisarnicu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE

Beograd
pre 17 dana

Doktor medicine

 ...mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon (***) ***-****. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznač... 

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Kragujevac
pre 19 dana

Doktor medicine - specijalista pedijatrije - izabrani lekar za decu

 ...dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli pored pisarnice u prizemlju DZ Rakovica i na sajtu doma zdravlja. Prijave slati poštom na adresu: Dom zdravlja Rakovica, 11090 Beograd, ulica Kraljice... 

DOM ZDRAVLjA RAKOVICA

Beograd
pre 5 dana