...na konkurs neće se razmatrati. Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose lično u Upravi (arhiva) KBC Priština-Gračanica ili putem pošte na adresi: KBC Priština-Gračanica, Dragana Ristića bb, 38205 Gračanica, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos za radno... 
Priština
pre 2 meseci
 ...konkurs neće se razmatrati. Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose lično u Upravi (arhiva) KBC Priština - Gračanica ili putem pošte na adresi: KBC Priština - Gračanica, Dragana Ristića bb., 38205 Gračanica, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos za... 
Priština
pre 2 meseci
 ...kontroliše i naDžire rad alarmnog sistema, objekta, zaštićenog područja itd.; - obaveštava nadležne službe u slučaju opasnosti; - prima poštu i ostale pismene otpravke; - prima telefonske pozive i usmerava vezu popozivima; - prima i smešta goste u objekat; - evidentira... 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska ban...

Medveđa
pre 5 dana
 ...sistem sistemskog softvera i servisa - operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa - elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; - postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih... 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska ban...

Medveđa
pre 5 dana