...sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa, priprema referate o pregledanim predmetima i nacrte sentenci i mišljenja sudske prakse, proučava predmete koji su prosleđeni radi odlčivanja po žalbi, sač... 

PREKRŠAJNI SUD U PRIJEPOLjU

Prijepolje
pre 2 meseci