Uslovi rada: visoka strukovna medicinska sestra rad na računaru poželjna vozačka dozvola “B”kategorije Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt trelefon: 060/ 314-8-555 ili da pošalju biografiju na mejl: ****@*****.*** NAPOMENA: Svi izrazi...

Srednja stručna škola Dositej Obradović Niš

Niš
pre 12 dana
 ...UNIVERZITET METOPOLITAN 11000 Beograd, Tadeuša Košćuška 63 Redovni profesor za užu naučnu oblast Poslovno pravo USLOVI: Kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju uslove za izbor u zvanja definisane čl. 74. Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Pravilnikom... 

UNIVERZITET METOPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...Nastavnik u zvanju od docenta do redovnog profesora za užu naučnu oblast MenaDžment, marketing i preduzetništvo (1 izvršilac) Uslovi za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o izboru u zvanja Visoke... 

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Beograd
pre 12 dana
 ...želite i volite da radite sa decom, raspoloženi ste da radite uz igru, pesmu i zabavu na časovima, javite nam se. Uslovi:   # Profesori a) nemačkog jezika (ili drugog stranog jezika sa odličnim poznavanjem nemačkog jezika)b) engleskog jezika (ili drugog stranog jezika... 

New Bell

Beograd
pre 10 dana
 ...obrazovanju, radni odnos nastavnika se zasniva na određeno vreme za sva zvanja, odnosno na period od 5 godina, osim zvanja redovnog profesora. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune elektronsku prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu Metropolitan... 

UNIVERZITET METROPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...11/3076-470 e-mail:****@*****.*** web site: Objavljuje konkurs 1. za prijem u radni odnos: a) na neodređeno vreme - profesor strukovnih studija - bibliotekar - informatičar b) na određeno vreme - viši predavač - predavač - nastavnik veština -... 

VISOKA ZDRAVSTVENO SANITARNA ŠKOLA

Beograd
pre 2 meseci
 ...obrazovanju, radni odnos nastavnika se zasniva na određeno vreme za sva zvanja, odnosno na period od 5 (pet) godina, osim zvanja redovnog profesora. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune elektronsku prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu... 

UNIVERZITET METROPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...obrazovanju, radni odnos nastavnika se zasniva na određeno vreme za sva zvanja, odnosno na period od 5 godina, osim zvanja redovnog profesora. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune elektronsku prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu Metropolitan... 

UNIVERZITET METROPOLITAN

Beograd
pre 2 meseci
 ...4 godine, odnosno do isteka mandata Nastavnik razredne nastave na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana USLOVI: Profesor razredne nastave, profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom, profesor razredne nastave... 

OŠ “DRAGAN LUKIĆ”

Beograd
pre 2 meseci
 ...obrazovanju, radni odnos nastavnika se zasniva na određeno vreme za sva zvanja, odnosno na period od 5 godina, osim zvanja redovnog profesora. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune elektronsku prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu Metropolitan... 

METROPOLITAN UNIVERZITET

Beograd
pre 2 meseci
 ...USLOVI: za izbor nastavnika u zvanju docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora i zasnivanje radnog odnosa su: doktorska disertacija iz odgovarajuće naučne oblasti, spisak objavljenih radova iz uže naučne oblasti i sposobnost za nastavni rad. Za izbor u zvanju saradnika... 

Visoka skola akademskih studija "DOSITEJ"

Savski Venac
pre 5 dana
 ...hemije USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani hemičar. Nastavnik geografije USLOVI: VII stepen stručne spreme: profesor geografije; diplomirani geograf; profesor istorije – geografije; diplomirani geograf – prostorni planer; diplomirani profesor geografije... 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd
pre 2 meseci