Predškolskoj ustanovi "Mali istraživači" potreban diplomirani pedagog/psiholog. Radno iskustvo nije neophodno. Kvalifikacije: ~Završen fakultet, smer pedagogija/psihologija. Opis posla: Prema Pravilniku o programu svih oblika rada stručnog saradnika oblasti... 

PU "Mali istraživači"

Beograd
pre 14 dana
 ...Oglašava se prijem u radni odnos  na neodređeno radno vreme,  sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove: •          Psiholog..........................................1 izvršilac Opis poslova: Obavlja psihološki intervju koji podrazumeva upoznavanje sa... 

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš

Niš
pre 4 dana
 ...KONKURS ZA IZBOR STRUČNOG SARADNIKA - PSIHOLOGA ŠKOLE Pored opštih uslova za zasnivanje radnig odnosa predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 98/2018 - autentično tumačenje) i članom... 

Srednja poslovno menaDžerska škola Novi Sad

Novi Sad
pre 11 dana
Lični pratilac deteta (psiholog, pedagog, defektolog) Opis posla: Devojčica sa usporenim kognitivnim razvojem u privatnoj školi traži ličnog pratioca. Uslovi: Radno vreme: radnim danima od 09:00-14:00 Plata: 70.000 RSD Prijava Isključivo na duži period Za... 

HR LIDER 2022

Beograd
pre 3 dana
 ...SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI 11040 Beograd, Teodora Drajzera 44 1. Psiholog u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Beograd
pre 2 meseci
 ...septembra 2005. godine; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa; probni rad u trajanju od 6 meseci. Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, na određeno vreme na zameni privremeno odsutnog... 

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE

Beograd
pre 2 meseci
 ...Centru za socijalni rad Nivo kvalifikacije VII, vrsta kvalifikacije: Diplomirani socijalni radnik, Diplomirani pedagog, Diplomirani psiholog, Diplomirani andragog, Diplomirani specijalni pedagog, Rad na računaru: Srednji nivo, Stručni ispit ili licenca: Poželjno ali... 

Centar za socijalni rad

Vršac
pre 17 dana
 ...propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine - diplomirani socijalni radnik, socijalni radnik, diplomirani psiholog, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog, diplomirani andragog. Uslovi u pogledu radnog iskustva: najmanje jedna... 

Centar za socijalni rad Opštine Ada

Ada
pre 21 dan
 ...i upitnika. Intervju baziran na kompetencijama vršiće se prikupljanjem informacija o ponašajnim kompetencijama u kome će diplomirani psiholog kandidatima postavljati usmeno pitanja koja se odnose na njihovo ponašanje u određenim okolnostima, dok će se pisanim putem - upitnikom... 

OSNOVNI SUD SURDULICA

Surdulica
pre 2 meseci
 ...pedagog. Nastavnik za predmet dečja psihologija USLOVI: VII stepen stručne spreme: profesor psihologije, diplomirani školski psiholog-pedagog, diplomirani psiholog, master psiholog. Nastavnik za predmet specijalna rehabilitacija - teorija USLOVI: VII stepen stru... 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd
pre 2 meseci
 ...INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU Beograd, kralja Milutina 50 Psiholog na neodređeno vreme USLOVI: Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavju... 

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

Beograd
pre 2 meseci
 ...i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika 4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za... 
Beograd
pre 2 meseci
 ..., izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet.  Ponašajne kompetencije proverava diplomirani psiholog putem intervjua baziranom na kompetencijama i upitnika. Prilikom provere ponašajnih kompetencija kandidatu se može dodeliti najviše... 

PREKRŠAJNI SUD U OBRENOVCU

Obrenovac
pre 2 meseci
 ...potreban:  1 (jedan) izvršilac za stimulaciju psihomotornog razvoja dece. Nivo kvalifikacije: VII nivo kvalifikacija; diplomirani psiholog.  Radni odnos je na određeno vreme, puno radno vreme. Mesto rada Leskovac. Lice za kontakt: Radmila Ristić Telefon za kontakt... 

Agencija za ostalo obrazovanje Edukativni centar Male kefali...

Leskovac
pre 14 dana
 ...praksa i osposobljavanje USLOVI ZA KANDIDATE: Osnovne studije ili master iz oblasti društvenih nauka: socijalni radnik, sociolog, psiholog, pedagog, andragog, menadžer bezbednosti, diplomirani menadžer, ekonomista, defektolog, etnolog, istoričar umetnosti, arheolog,... 

MOND CLUB PLUS

Beograd
pre 27 dana
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog ili obučeni procenjivač na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:... 

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PARAĆINU

Paraćin
pre 2 meseci
 ...komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima. Mesto rada: Beograd. III U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U BEOGRADU 2. Psiholog, u zvanju savetnik u Službi za tretman 1 izvršilac Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti Filozofije - smer za... 

MINISTARSTVO PRAVDE

Beograd
pre 2 meseci
 ...enju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu intervjua, baziranog na kompetencijama, i upitnika. 4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije... 

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO

Vranje
pre 2 meseci
 ...izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet – proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama. 4. Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog na osnovu upitnika i intervjua baziranog na kompetencijama. 4) Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Nakon provere ponašajnih... 
Prokuplje
pre 2 meseci
 ...podataka, prikladan rečnik i stil pisanja, jasnoća i konciznost iznetog zaključka. Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog, putem intervjua i upitnika. Rok u kome se podnose prijave: Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja... 
Pančevo
pre 2 meseci
 ...izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet. Proveru ponašajnih kompentencija obaviće diplomirani psiholog. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Nakon provere kompetencija konkursna komisija će sa kandidatima obaviti intervju u... 
Kraljevo
pre 2 meseci
 ...posvećenost i integritet; upravljanje ljudskim resursima; strateško upravljanje. Proveru ponašajnih kompentencija obaviće diplomirani psiholog, intervjuem baziran na kompentencijama i persolnanim upitnikom kao instrument za proveru stavova, vrednosti, interesovanja i osobina... 
Kraljevo
pre 2 meseci
 ...USTANOVA ZA SMAŠTAJ I NEGU STARIH LICA „NACIONALNI DOM” 26315 Vladimirovac Diplomirani psiholog Diplomirani socijalni radnik Diplomirani andragog USLOVI: sva radna mesta su na neodređeno vreme. Poželjna empatija prema starim licima. Radi se svaki 2.dan, a obezbe... 

USTANOVA ZA SMAŠTAJ I NEGU STARIH LICA „NACIONALNI DOM”

Vladimirovac
pre 2 meseci
 ...posvećenost i integritet. Provera ponašajnih kompetencija obaviće se putem upitnika a ispitivanje putem upitnika obaviće diplomirani psiholog. Za radno mesto zapisničar: Proveravaće se tri posebne funkcionalne kompetencije kandidata i to: - Posebna funkcionalna... 

PREKRŠAJNI SUD U PRIJEPOLjU

Prijepolje
pre 2 meseci
 ...oglasom, uverenje (fotokopija) o položenom stručnom ispitu. Licenca ili rešenje o upisu u lekarsku komoru, potvrda o radnom iskustvu Psiholog u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, za zbrinjavanje i leč... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Beograd
pre 2 meseci