Rezultati pretrage: 13 oglasa za posao

Predškolskoj ustanovi "Mali istraživači" potreban diplomirani pedagog/psiholog. Radno iskustvo nije neophodno. Kvalifikacije: ~Završen fakultet, smer pedagogija/psihologija. Opis posla: Prema Pravilniku o programu svih oblika rada stručnog saradnika oblasti... 

PU "Mali istraživači"

Beograd
pre 14 dana
Lični pratilac deteta (psiholog, pedagog, defektolog) Opis posla: Devojčica sa usporenim kognitivnim razvojem u privatnoj školi traži ličnog pratioca. Uslovi: Radno vreme: radnim danima od 09:00-14:00 Plata: 70.000 RSD Prijava Isključivo na duži period Za... 

HR LIDER 2022

Beograd
pre 3 dana
 ...SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI 11040 Beograd, Teodora Drajzera 44 1. Psiholog u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Beograd
pre 2 meseci
 ...septembra 2005. godine; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa; probni rad u trajanju od 6 meseci. Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, na određeno vreme na zameni privremeno odsutnog... 

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE

Beograd
pre 2 meseci
 ...pedagog. Nastavnik za predmet dečja psihologija USLOVI: VII stepen stručne spreme: profesor psihologije, diplomirani školski psiholog-pedagog, diplomirani psiholog, master psiholog. Nastavnik za predmet specijalna rehabilitacija - teorija USLOVI: VII stepen stru... 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd
pre 2 meseci
 ...promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet. Ponašajne kompetencije proverava diplomirani psiholog putem intervjua baziranom na kompetencijama i upitnika. Prilikom provere ponašajnih kompetencija kandidatu se može dodeliti najviše 2... 

PREKRŠAJNI SUD U OBRENOVCU

Obrenovac
pre 2 meseci
 ...INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU Beograd, kralja Milutina 50 Psiholog na neodređeno vreme USLOVI: Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavju... 

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

Beograd
pre 2 meseci
 ...komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima. Mesto rada: Beograd. III U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U BEOGRADU 2. Psiholog, u zvanju savetnik u Službi za tretman 1 izvršilac Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti Filozofije - smer za... 

MINISTARSTVO PRAVDE

Beograd
pre 2 meseci
 ...praksa i osposobljavanje USLOVI ZA KANDIDATE: Osnovne studije ili master iz oblasti društvenih nauka: socijalni radnik, sociolog, psiholog, pedagog, andragog, menadžer bezbednosti, diplomirani menadžer, ekonomista, defektolog, etnolog, istoričar umetnosti, arheolog,... 

MOND CLUB PLUS

Beograd
pre 26 dana
 ...i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika 4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet – proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama. 4. Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama. 4. Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...oglasom, uverenje (fotokopija) o položenom stručnom ispitu. Licenca ili rešenje o upisu u lekarsku komoru, potvrda o radnom iskustvu Psiholog u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, za zbrinjavanje i leč... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Beograd
pre 2 meseci